vrijdag 6 augustus 2021

Wereld Feesten Almanak


Vanwege de wereldwijde maatregelen tegen het coronavirus kunnen feestdagen, herdenkingen en evenementen een aangepaste invulling krijgen, verplaatst worden of in het geheel niet doorgaan. Raadpleeg de officiële kanalen van overheden en organisaties voor de laatste updates.Orthodox Paaszaterdag
Datum:
1 mei 2021
23 april 2022

Orthodox Paaszaterdag

Datum: zaterdag 1 mei 2021
Land / gebied: Oost-Europa
Soort: Kerkelijk
Religie: Christendom (Orthodox Christendom)
Christendom In de Orthodoxe Kerk wordt deze dag 'Heilige en Grote Zaterdag' of 'Grote Sabbat' genoemd. Centraal tijdens de dienst staat het binnendragen van een geborduurde doek met een iconografische afbeelding van de graflegging van Christus (de zgn. Epitaphios - letterlijk "op het graf"). Deze blijft in de kerk liggen tot Pasen en is voor gelovigen de plaats waar ze de in het graf liggende Christus vereren.

Zie Orthodox Pasen waarom 'Orthodox Paaszaterdag' op een andere datum valt.

Een feestdag in Georgië.

Verder lezen

Zie ook

Actueel

Komende feesten