maandag 15 april 2024

Wereld Feesten Almanak


Orthodox Paaszaterdag
Datum:
Land / gebied: Oost-Europa
Soort: Kerkelijk
Religie: Christendom (Orthodox Christendom)
Christendom In de Orthodoxe Kerk wordt deze dag 'Heilige en Grote Zaterdag' of 'Grote Sabbat' genoemd. Centraal tijdens de dienst staat het binnendragen van een geborduurde doek met een iconografische afbeelding van de graflegging van Christus (de zgn. Epitaphios - letterlijk "op het graf"). Deze blijft in de kerk liggen tot Pasen en is voor gelovigen de plaats waar ze de in het graf liggende Christus vereren.

Zie Orthodox Pasen waarom 'Orthodox Paaszaterdag' op een andere datum valt.

Een feestdag in Georgië.

Verder lezen

Zie ook

Actueel

Komende feesten