Wereld Feesten Almanak

Orthodoxe feestdagen 2018

zondag 7 en maandag 8 januari 2018
zondag 7 januari 2018
zondag 14 januari 2018
> vrijdag 19 januari 2018
Timket / Theofanie. Twaalf dagen na Koptisch Kertsmis wordt op 19 januari (in schrikkeljaren op 20 januari) door de Koptisch Orthodoxe Kerk (+ Ethiopisch en Eritrees Orthodoxe Kerk) 'Koptisch Epifanie' gevierd.
> vrijdag 19 januari 2018
Theofanie van de Heer (Openbaring van de Heer). De Orthodoxe Kerk viert jaarlijks op 19 januari de doop van Jezus Christus in de Jordaan. Een stem vanuit de hemel maakte toen openbaar, dat Jezus de Heer, de Messias is. Vanaf dat moment begon Jezus zijn openbare optreden. Het is een van de 'grote feesten' van het jaar van de Orthodoxe Kerk. Andere christenen vieren met het overeenkomende Epifanie (Driekoningen, 6 januari) het bezoek van de drie wijzen aan het kind Jezus in Bethlehem. 'Theofanie' viert de doop en openbaring van Jezus Christus als de Messias en de Tweede Persoon van de Heilige Drie-eenheid.
zaterdag 27 januari 2018
maandag 19 februari 2018
vrijdag 6 april 2018
vrijdag 6 april 2018
zondag 8 en maandag 9 april 2018
zondag 8 april 2018
Koptisch Pasen (Koptisch)
dinsdag 17 april 2018
zondag 27 en maandag 28 mei 2018
donderdag 28 juni 2018
dinsdag 28 augustus 2018
dinsdag 11 september 2018
donderdag 27 september 2018
Mesk'el (Koptisch)
zondag 14 oktober 2018
donderdag 8 november 2018
zaterdag 8 december 2018


Feestdagen Orthodox Christendom in: 2018 | 2019 | 2020




Actueel