donderdag 20 juni 2024

Wereld Feesten Almanak


Trinitatis
Datum:
Land / gebied: Wereld (Christenen)
Religie: Christendom
Christendom Dominica Trinitatis. De zondag Trinitatis (ook wel Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid of Drievuldigheidszondag genoemd) is de kerkelijke naam voor de zondag na Pinksteren.

TrinitatisDe Heilige Drie-eenheid, Drievuldigheid of Triniteit is de theologische opvatting in veel takken van het christendom dat er één God bestaat in drie goddelijke personen: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest.

De Drievuldigheid (God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest) wordt in de kunst sinds de 10e eeuw als drie personen, naast elkaar zittend voorgesteld. Sinds de 13e eeuw als een gestalte met drie hoofden. In latere tijd werd de Heilige Geest voorgesteld als een duif, die (evenals de Vader en de Zoon) een gekruiste nimbus draagt. De voorstelling wordt ook wel Triniteit genoemd.

De zondagen tussen Trinitatis en Advent (vier weken voor Kerst) hebben als naam de rangorde na Trinitatis (Eerste zondag na Trinitatis, Tweede zondag na Trinitatis enz.). Deze benamingen worden in oude doopregisters weleens gebruikt in plaats van de gewone datum.

Het aantal zondagen na Trinitatis is afhankelijk van de Paasdatum. Ook: Trinity Sunday (Engels), Fête de la Sainte Trinité (Frans) of Domingo de Trinidad (Spaans).

Verder lezen

Zie ook

Actueel

Komende feesten