Wereld Feesten Almanak


Neyrouz (Koptisch Nieuwjaar)
Datum:
jaarlijks op 11 september
Neyrouz (Koptisch Nieuwjaar)

Datum: maandag 11 september 2017
Land / gebied: Wereld
Het feest van Neyrouz markeert de eerste dag van het Koptische jaar. De viering valt jaarlijks op 11 september, behalve voor een Gregoriaans schrikkeljaar (dan valt het op 12 september).

De Koptische jaartelling wordt gerekend vanaf het jaar 284 na Christus, het jaar waarin Diocletianus Romeins keizer werd en wiens regering werd gekenmerkt door martelingen en massa-executies van christenen, in het bijzonder in Egypte. Zodoende wordt het Koptische jaar herkend aan de afkorting A.M. (wat staat voor Anno Martyrum, ofwel "Jaar van de Martelaren"). De afkorting A.M. wordt ook gebruikt voor het Joodse jaar (Anno Mundi).

Elk vierde Koptische jaar is een schrikkeljaar zonder uitzondering zodat het bovengenoemde nieuwjaar alleen geldt voor de jaren vanaf 1900 tot en met 2099 volgens de Gregoriaanse kalender (waar sommige eeuwjaren geen schrikkeljaren zijn).

Een feestdag in Egypte, Eritrea, Ethiopië.

Actueel