vrijdag 30 oktober 2020

Wereld Feesten Almanak


Vanwege de wereldwijde maatregelen tegen het coronavirus kunnen feestdagen, herdenkingen en evenementen een aangepaste invulling krijgen, verplaatst worden of in het geheel niet doorgaan. Raadpleeg de officiële kanalen van overheden en organisaties voor de laatste updates.Dag van de Aanvoegende Wijs
Datum:
1 september 2020
1 september 2023

Dag van de Aanvoegende Wijs

Datum: dinsdag 1 september 2020
De aanvoegende wijs is een uitstervende werkwoordsvorm, die gebruikt wordt om uit te drukken dat iets moet of zal zijn. Op de 'Dag van de Aanvoegende Wijs' gelieve men deze uitdrukkingsvorm zo vaak mogelijk te gebruiken in het dagelijks taalgebruik. Opdat het conjuctief overleve!

De aanvoegende wijs (of: conjunctief) is een werkwoordsvorm die onder meer een wens, toegeving, aanwijzing of aansporing uitdrukt. In het hedendaagse Nederlands is het gebruik van de aanvoegende wijs goeddeels beperkt tot vaste uitdrukkingen ("kome wat komt," - "koste wat kost," - "zo waarlijk helpe mij God almachtig," - "leve de koning!," - "men neme" of "het zij zo").

In de meeste gevallen gaat het om een persoonsvorm van de derde persoon enkelvoud in de tegenwoordige tijd. Deze vorm is doorgaans gelijk aan die van de infinitief min -n.

Alleen bij het werkwoord "zijn" is ook een aanvoegende wijs in de verleden tijd mogelijk (het ware te wensen).

De 'Dag van de Aanvoegende Wijs' bestaat sinds 2011 en vindt om de drie jaar plaats op 1 september.

Zie ook

Actueel

Komende feesten