donderdag 25 juli 2024

Wereld Feesten Almanak


Maria Koningin
Datum:
Land / gebied: Wereld (Katholieken)
Soort: Heiligendag
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Christendom Koningin van de engelen, koningin van de vrede, koningin van het gezin. Jaarlijks op 22 augustus, een week na Maria Tenhemelopneming. Tot 1969 werd Maria Koningin op 31 mei gevierd.

Zoals Jezus na aankomst bij God bekleed werd met koninklijke waardigheid, zo werd ook Maria bij haar aankomst in de hemel door de Vader en de Zoon in de Heilige Geest tot koningin gekroond. Hoewel er in de bijbel zelf niets staat over Maria als koningin van de hemel, wordt daarover al sinds de middeleeuwen gezongen en gebeden in kerkelijke hymnen en litanieën, zowel in de oosterse als in de westerse kerk.

Maria Koningin
In 1870 kregen de Spaanstalige bisdommen over de hele wereld toestemming om dit feest te vieren op 31 mei, ter afsluiting van de aan Maria toegewijde meimaand. In 1954 breidde paus Pius XII het feest van Maria Koningin uit tot de over de hele kerk. Sinds de liturgieherziening van het Tweede Vaticaans Concilie (1969) wordt het feest op 22 augustus gevierd, de octaafdag van 15 augustus, waarop de kerk vanouds viert dat Maria met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen (Maria Tenhemelopneming).

Volgens de geheimen van de rozenkrans volgt na het feest van 15 augustus de kroning van Maria in de hemel. Een logischer plaats dus op 22 augustus.

Op het eind van de litanie van Loreto wordt Maria herhaalde malen aangeroepen als koningin:

- Koningin van de engelen
- Koningin van de vrede

en sinds kort door paus Johannes Paulus II ook met de titel:

- Koningin van het gezin

Zie ook:
 • Maria Moeder van God (1 januari)
 • Maria Lichtmis (2 februari)
 • Maria Boodschap (25 maart)
 • Maria Tenhemelopneming (15 augustus)
 • Maria Geboorte (8 september)
 • Maria Presentatie (21 november)
 • Maria Onbevlekte Ontvangenis (8 december)

 • Zie ook

  Actueel

  Komende feesten