dinsdag 25 juni 2024

Wereld Feesten Almanak


Dag van de Leerplicht
Land / gebied: Nederland
Nederland Tijdens de 'Dag van de Leerplicht' wordt stilgestaan bij het recht op onderwijs. Jaarlijks op de derde donderdag in maart. Het doel van de 'Dag van de Leerplicht' is het onder de aandacht brengen van de leerplicht bij leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen.

In Nederland hebben we het recht op onderwijs goed geregeld, maar nog steeds zijn er jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. Door meer bewustzijn te creëren en jongeren te stimuleren door te zetten, willen we uiteindelijk de schooluitval terugdringen.

Op de Dag van de Leerplicht besteden het ministerie OCW en haar leerplichtambtenaren extra aandacht aan het belang van leren en leerplicht.

Dag van de Leerplicht
De eerste leerplichtwet (1900) is aangenomen om kinderen te beschermen tegen kinderarbeid. Kinderen moesten vroeger in de fabrieken en op het land werken. Het waren goedkope werkkrachten, maar daardoor konden ze natuurlijk niet naar school. De ‘plicht’ in leerplicht was dus eigenlijk vooral op de ouders gericht: die kregen boetes als ze hun kinderen toch lieten werken en niet naar school stuurden. Dat is overigens tegenwoordig nog steeds zo.

Voor kinderen was de leerplichtwet in 1900 vooral een uiting van het feit dat zij het recht hadden om te leren.

Deze eerste wet werd met 50-49 stemmen aangenomen, doordat een tegenstander van de wet (Francis David Schimmelpenninck) van zijn paard was gevallen en daardoor niet kon stemmen. Het paard is verstandiger dan zijn meester, zeiden voorstanders van de leerplichtwet.

De huidige leerplichtwet zegt dat kinderen vanaf hun vijfde tot en met hun zestiende jaar naar school moeten. De leerplicht wordt verlengd met de kwalificatieplicht tot de dag dat de leerling achttien wordt. Deze kwalificatieplicht geldt alleen voor leerlingen die dan nog geen havo-, vwo- of mbo2-diploma hebben.

Een feestdag in Nederland.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten