zaterdag 25 mei 2024

Wereld Feesten Almanak


Kadripäev (Sint Catharina)
Datum:
Land / gebied: Estland
Soort: Folkloristisch (Heiligendag)
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
EstlandChristendom Saint Catherine's Day. De naamdag van de heilige Catharina ('Kadripäev') wordt in Estland nog jaarlijks op 25 november gevierd. Het markeert het begin van de winter en is een van de belangrijkste herfstdagen in de Estlandse volkskalender.

Kadripäev

'Kadripäev' wordt vooral door vrouwen gevierd. Een van de tradities is het langs de huizen gaan als zgn. 'kadri bedelaars'. Op de vooravond van Sint Catharina gaan vrouwen meestal in het wit gekleed langs de huizen om geschenken te verzamelen (o.a. eten, wol en doeken) in ruil voor het gezang van liederen.

Vroeger was het verboden om op 'Kadripäev' schapen te scheren, te weven, te naaien of te breien.

Sint Catharina heeft zijn populariteit in Estland door de eeuwen heen behouden. Tijdens de halve eeuw Sovjet-bezetting was het vieren van 'Kadripäev' niet verboden, waarschijnlijk vanwege het apolitieke karakter, waardoor deze dag nog steeds op grote schaal gevierd wordt in het hedendaagse Estland. Vooral populair bij studenten en de plattelandsbevolking.

Sint Catharina
Catharina van Alexandrië († 25 november 307) behoort tot de populairste heiligen van de Middeleeuwen. Door de geschiedenis heen is haar oorspronkelijk Griekse biografie zeer verweven geraakt met volksverhalen en nieuwe legenden.

Kadripäev (Sint Catharina)Catharina kwam volgens de oudste overlevering uit een roemrijk patriciërsgeslacht en was de dochter van Costus, de gouverneur van Alexandrië. Ze kende alle werken van Plato uit haar hoofd toen ze nog maar vijftien was. Ze was Jezus met hart en ziel toegedaan, en beloofde hem haar maagdelijkheid. Nauwelijks had ze dat gedaan, of keizer Maxentius werd verliefd op haar. Op haar weigering om na zijn echtgenote de tweede dame aan het hof te worden, wilde hij haar dwingen haar geloof af te zweren onder bedreiging met gruwelijke folteringen. Ook stuurde hij veertig heidense filosofen op haar af om haar te bekeren, maar in plaats van Catharina te bekeren tot het heidendom werden de geleerden tijdens de discussie met Catharina bekeerd tot het christendom. Daarop wilde de keizer haar laten verpletteren met een rad waarop scherpe ijzeren punten waren gemonteerd. In plaats van Catharina brak echter het rad, getroffen door de bliksem. Hij wilde haar laten verbranden, maar het vuur waaide uiteen en verbrandde de beulen. Uiteindelijk lukte het dan toch haar te onthoofden. Uit haar halswond stroomde melk die de stad van de pest bevrijdde. Haar lichaam werd door engelen naar de Sinaïberg gebracht, waar het rond het jaar 800 door pelgrims teruggevonden werd. Het was nog steeds in goede staat. Naast de berg werd later het Katharinaklooster gebouwd.

Catharina is een van de veertien noodhelpers. Ze wordt aangeroepen als beschermster tegen de pest en ter bewaking van de kuisheid. Ook wordt ze soms gezien als beschermster tijdens de bevalling.

Een feestdag in Estland.

Zie ook

Actueel

Komende feesten