donderdag 29 juli 2021

Wereld Feesten Almanak


Vanwege de wereldwijde maatregelen tegen het coronavirus kunnen feestdagen, herdenkingen en evenementen een aangepaste invulling krijgen, verplaatst worden of in het geheel niet doorgaan. Raadpleeg de officiële kanalen van overheden en organisaties voor de laatste updates.Verantwoordingsdag (Gehaktdag)
Datum:
19 mei 2021
18 mei 2022


Verantwoordingsdag (Gehaktdag)

Datum: woensdag 19 mei 2021
Land / gebied: Nederland
Nederland Iedere derde woensdag in mei, in 2021 op woensdag 19 mei. Verantwoordingsdag (populair: gehaktdag of bijltjesdag) is in Nederland de dag waarop de Rijksoverheid en de ministeries hun jaarverslagen presenteren aan de Tweede Kamer. Op dezelfde dag publiceert de Algemene Rekenkamer zijn verslag van de controles op die jaarverslagen.

De derde woensdag in mei is de vaste, traditionele dag waarop de minister van Financiën het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR) en de departementale jaarverslagen aan de Tweede Kamer aanbiedt. Zoals de rijksbegroting en de Miljoenennota worden aangeboden in een koffertje op Prinsjesdag, zo worden het rijksjaarverslag en Financieel Jaarverslag van het Rijk op de derde woensdag in mei ook aangeboden in een speciaal koffertje. Op het koffertje staat het Wapen van het Koninkrijk der Nederlanden met daaronder de tekst "DERDE WOENSDAG IN MEI".

Verantwoordingsdag (Gehaktdag)
Verantwoordingsdag of de Dag van de verantwoording bestaat sinds 2000. Voor die tijd werden het financieel jaarverslag en de departementale jaarverslagen - toen nog "Financiële Verantwoording" geheten - pas in september aan de Tweede Kamer gezonden. Op aandringen van de Tweede Kamer is dit tijdstip vervroegd, omdat de Kamerleden in het najaar te druk zijn met het voorbereiden van de begrotingsbesprekingen om nog veel tijd aan het financiële verslag te kunnen geven.

Verantwoordingsdag (Gehaktdag)In de jaarverslagen wordt niet alleen gerapporteerd over hoeveel geld er is uitgegeven en waaraan, maar ook welke concrete doelen men wilde bereiken en hoeveel er uiteindelijk in het afgelopen jaar is bereikt.

Bovendien komt de Minister van Financiën sinds 2000 persoonlijk het verslag aan de Tweede Kamer brengen. Daarbij wordt een speciaal koffertje gebruikt, net als het koffertje waarin de Miljoenennota zit op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september. In 2004 nam de Tweede Kamer een motie aan, waarin de regering werd verzocht om daags na de derde woensdag in mei met het voltallige kabinet naar de Tweede Kamer te komen voor een plenair debat over het Rijksjaarverslag.

Verantwoordingsdag (Gehaktdag)De Verantwoordingsdag hoort eigenlijk bij de Prinsjesdag van anderhalf jaar eerder. Bijvoorbeeld, op Verantwoordingsdag 2021 laat het Kabinet zien wat er terecht is gekomen van de plannen voor 2020, die op Prinsjesdag 2019 zijn bekendgemaakt.

Een feestdag in Nederland.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten