donderdag 20 juni 2024

Wereld Feesten Almanak


Wereld Wetlands Dag
Datum:
Land / gebied: Wereld
Soort: Ecologisch
Jaarlijks op 2 februari is het 'Wereld Wetlands Dag' (World Wetlands Day). Een internationale dag sinds 1997 waarbij het belang van wetlands extra aandacht krijgt door middel van o.a. lezingen, schoonmaakactiviteiten en persberichten.

Wereld Wetlands Dag
Wetlands zijn waterrijke gebieden zoals moerassen, rivieren, vennen, veengebieden en ondiepe (zee)wateren en zijn van levensbelang voor het ecosysteem op aarde. Ze dienen als klimaatbuffers, hebben een remmende werking bij zeestormen en zijn belangrijk voor waterzuivering. Om deze waardevolle wetlands te beschermen, werd in 1972 de wetlandsconventie ondertekend in Ramsar (Iran). Sindsdien is het op 2 februari 'Wereld Wetlands Dag' (ook 'Wereld Watergebieden Dag'). Elk jaar heeft een eigen thema.

Op 2 februari 1971 werd de Conventie van Ramsar ondertekend, een internationale overeenkomst inzake watergebieden (draslanden / wetlands) die van internationale betekenis zijn, in het bijzonder als woongebied voor watervogels. De overeenkomst is genoemd naar de stad Ramsar in Iran, waar begin 1971 de "International Conference on Wetlands and Waterfowl" (Internationale Conferentie inzake Draslanden en Watervogels) plaatsvond. Het is de oudste internationale, multilaterale overeenkomst inzake milieubescherming.

Slechts achttien landen ondertekenden de Conventie van Ramsar in 1971, maar tegenwoordig nemen ruim 160 landen deel aan de overeenkomst. Er zijn meer dan tweeduizend Ramsargebieden, die in totaal bijna 230.000.000 hectare bestrijken. In Nederland zijn er 54 gebieden o.a. de Oosterschelde, de Grevelingen, de Haringvliet, de Oostvaardersplassen en de Waddenzee. De volledige lijst is te vinden via de Ramsar Sites Information Service (RSIS).

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten