zondag 19 mei 2024

Wereld Feesten Almanak


Feestdagen Nieuw-Caledonië 2024
Nieuw-Caledonië actueel

Jaaroverzicht feestdagen Nieuw-Caledonië
maandag 1 januari 2024
zondag 31 maart en maandag 1 april 2024
woensdag 1 mei 2024
woensdag 8 mei 2024
donderdag 9 mei 2024
> zondag 19 en maandag 20 mei 2024
Op de vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd, wordt in de christelijke kerken herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. Op wat later de Eerste Pinksterdag is gaan heten gebeurde concreet het volgende. De gelovigen waren in een huis bijeen toen er binnen plotsklaps een geluid van een grote windvlaag zich voordeed en er een soort vlammen verschenen die zich boven de hoofden van de aanwezigen verspreidden - beter bekend als 'vurige tongen'. De gelovigen werden met de Heilige Geest vervuld en begonnen buiten het huis op luide toon het evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen met als gevolg dat er een grote massa mensen afkomstig uit allerlei windstreken op hen afkwam. De apostel Petrus nam vervolgens het woord en hield een lange toespraak waarna er ongeveer drieduizend mensen zich bij hen aansloten.
zondag 14 juli 2024
donderdag 15 augustus 2024
dinsdag 24 september 2024
De nationale dag van Nieuw-Caledonië (ook bekend als 'New Caledonia Day') wordt elk jaar op 24 september gevierd.
vrijdag 1 november 2024
maandag 11 november 2024
woensdag 25 december 2024
dinsdag 31 december 2024


Verder lezen
Feestdagen Nieuw-Caledonië in: 2024 | 2025 | 2026
Gerelateerde landen: Australië, Fiji-eilanden, Frankrijk, Vanuatu

Zie landenkompas.nl voor meer informatie over het land Nieuw-Caledonië.

Actueel

Komende feesten