dinsdag 25 juni 2024

December 1381

02-12


02-12Sterfdag Jan van Ruusbroec. Belgisch schrijver in het Middelnederlands.