donderdag 1 juni 2023

December 1381

02-12


02-12Sterfdag Jan van Ruusbroec. Belgisch schrijver in het Middelnederlands.