donderdag 29 oktober 2020

Volksverhalen Almanak

Fabels van Aesopus

De bekendste fabels van Aesopus.

Phaedrus, slaaf aan het hof van de Romeinse keizer Tiberius, bracht rond 50 na Christus als eerste de fabels van Aesopus bijeen en zette ze op schrift. Zij stonden model voor alle latere fabeldichters, o.w. La Fontaine. Pas in 1703 verscheen de eerste volledige Nederlandse vertaling, in proza.