Wereld Feesten Almanak


Apostel Bartolomeüs
Datum:
jaarlijks op 24 augustus
Apostel Bartolomeüs

Datum: donderdag 24 augustus 2017
Land / gebied: Wereld (Katholieken)
Soort: Religieus (Heiligendag)
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Christendom Bartolomeüs (of Bartholomeus) is een van de twaalf apostelen. De Rooms-katholieke Kerk herdenkt Bartolomeüs op 24 augustus, de Oosters-orthodoxe Kerk op 11 juni.

Bartolomeüs werd in de eerste eeuw in Kana in Galilea geboren. Volgens de overlevering heeft hij na Christus' Hemelvaart het evangelie in Perzië, Armenië en India verkondigd. Beroemd was Bartolomeüs vooral om zijn genezingen van geesteszieken. Ook zou hij de dochter van de Armeense koning van haar bezetenheid genezen hebben. Hierna bekeerde de gehele hofhouding zich tot het christelijk geloof. Woedende heiden priesters stookten de broer van de koning daarop op de bevolking tegen Bartolomeüs te keren.

Apostel BartolomeüsHij werd door soldaten gevangen genomen en gemarteld. Hij kreeg de Perzische doodstraf. (levend gevild). Zo stierf hij de marteldood en moest hij de beker drinken die Jezus hun voorzegd had.

Zijn lichaam werd eerst naar het eiland Lipari (ten noorden van Sicilië) overgebracht, van daar naar Benevento en ten slotte naar Rome op het eiland in de Tiber. Deze gedenkdag is de dag van zijn overbrenging naar Rome.

De naam van de heilige is op een wrange manier verbonden met Bartolomeüsnacht of (Parijse) Bloedbruiloft, de moordpartij op de hugenoten (protestanten), door katholieke aanhangers van de Franse koning die in Parijs plaatsvond in de nacht van 23 op 24 augustus 1572. Hierbij stierven 20.000 à 30.000 mensen.

Weerspreuk
Een weerspreuk die verband houdt met zijn naamdag: "Zoals (het weer op) Bartolomeüs is, blijft 't gans de herfst gewis."

Patroon van: boekbinders, mijnwerkers, slagers, kleermakers, boeren, bakkers, herders, schoenmakers, wijnboeren, leerlooiers.

Beschermheilige tegen: zenuwziekten, stuiptrekkingen, huidziekten

Zie ook

Meer informatie (externe link)

Actueel