maandag 24 juni 2024

Wereld Feesten Almanak


Apostel Bartolomeüs
Datum:
Land / gebied: Wereld (Katholieken)
Soort: Heiligendag
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Christendom Bartolomeüs (of Bartholomeus) is een van de twaalf apostelen. De Katholieke Kerk herdenkt Bartolomeüs jaarlijks op 24 augustus.

Bartolomeüs werd in de eerste eeuw in Kana in Galilea geboren. Volgens de overlevering heeft hij na Christus' Hemelvaart het evangelie in Perzië, Armenië en India verkondigd. Beroemd was Bartolomeüs vooral om zijn genezingen van geesteszieken. Ook zou hij de dochter van de Armeense koning van haar bezetenheid genezen hebben. Hierna bekeerde de gehele hofhouding zich tot het christelijk geloof. Woedende heiden priesters stookten de broer van de koning daarop op de bevolking tegen Bartolomeüs te keren.

Apostel BartolomeüsHij werd door soldaten gevangen genomen en gemarteld. Hij kreeg de Perzische doodstraf (hij werd levend gevild). Zijn lichaam werd eerst naar het eiland Lipari (ten noorden van Sicilië) overgebracht, van daar naar Benevento en tenslotte naar Rome op het eiland in de Tiber. Deze gedenkdag is de dag van zijn overbrenging naar Rome.

In 1515 werden eveneens relieken van de heilige overgebracht naar de Sint-Bartholomeuskerk van Geraardsbergen. Sindsdien is er ieder jaar een grote ommegang in de stad, de zogenaamde Processie van Plaisance op de zondag na 24 augustus.

De naam van de heilige is op een wrange manier verbonden met de Bartholomeusnacht of (Parijse) Bloedbruiloft, de moordpartij op de hugenoten (protestanten) door de katholieke aanhangers van de Franse koning. De Bartholomeusnacht vond plaats in Parijs in de nacht van 23 op 24 augustus 1572. Hierbij stierven 20.000 à 30.000 mensen.

De heilige is onder meer de patroonheilige van Armenië, het bisdom Luik en de steden Frankfurt, Geraardsbergen, Altenburg en Pilsen, en verder ook van de bergbewoners, de landbouwers, de herders, de lederarbeiders en zadelmakers, de kleer- en schoenmakers, de bakkers, de metselaars, de boekbinders en de kaas- en oliehandelaars (in Florence). Hij wordt tevens aangeroepen tegen zenuw- en huidziekten en tegen stuiptrekkingen en krampen.

Weerspreuk
Een weerspreuk die verband houdt met zijn naamdag: "Zoals (het weer op) Bartolomeüs is, blijft 't gans de herfst gewis."

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten