dinsdag 23 april 2024

Wereld Feesten Almanak


Fiesta de las Cruces
Datum:
Land / gebied: Wereld (Katholieken)
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Christendom 'Fiesta de las Cruces' (Feest van de Kruisen) of 'Cruz de Mayo' (Mei Kruis) is een christelijke feestdag die jaarlijks op 3 mei wordt gevierd in Spanje en grote delen van Latijns-Amerika.

Feest van de Heilige Kruisvinding (Invención de la Santa Cruz). Ter herinnering aan de dag waarop Sint Helena het originele kruis, waaraan Jezus Christus zou zijn gestorven, in Palestina heeft gevonden.

Legende
Volgens de overlevering ontdekte Helena - de moeder van keizer Constantijn - omstreeks het jaar 325 tijdens een rondreis door Palestina een grot waarin ze drie houten kruisen aantrof. Helena wist dat een van de drie het kruis was waaraan Jezus was gestorven.

Fiesta de las Cruces
'De ontdekking van het Ware Kruis' (ca. 1516) door Nicola Filotesio (Cola dell'Amatrice)

Om vast te stellen welk kruis het juiste kruis was, liet ze een zieke vrouw komen die beurtelings op elk van de drie kruisen ging liggen. Bij de eerste twee gebeurde er niets, maar toen de vrouw op het derde kruis ging liggen, bleek ze op wonderbaarlijke wijze te genezen.

Helena nam het kruis mee naar Constantinopel waar het hout zich op wonderbaarlijke wijze vermenigvuldigde. Dit zou verklaren waarom er op het hoogtepunt van de reliekenhandel zo veel kruishout in omloop was.

Helena bracht het kruis tenslotte naar Rome, waar ze het bewaarde in haar slaapkamer, in die tijd de plaats waar men zijn dierbaarste bezittingen bewaarde. Deze slaapkamer werd later onderdeel van een kerk, de 'Santa Croce in Gerusalemme', waar delen van de kruisrelieken nog steeds te zien zijn.

Viering
Fiesta de las CrucesHet feest van de Heilig Kruisvinding valt in de katholieke kerken op 3 mei en in de Orthodoxe Kerk op 6 maart. Na de liturgische vernieuwing in 1969 is het feest van de Heilig Kruisvinding afgeschaft ten voordele van Kruisverheffing (14 september).

In Spanje worden op deze dag in verschillende dorpen en steden kruisen met bloemen versierd en worden er processies gehouden.

In Colombia wordt deze dag ook wel 'Día de los Mil Jesuses' (Dag van de Duizend Jezussen) genoemd; men spreekt duizend keer de naam van Jezus uit, omdat men gelooft dat dat het komende jaar geluk brengt.

Een feestdag in Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Mexico, Peru, Spanje, Trinidad en Tobago, Venezuela.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten