dinsdag 25 juni 2024

Wereld Feesten Almanak


Geboortedag van de Báb
Datum:
Land / gebied: Wereld (Bahá'í's)
Religie: Bahá'í-geloof
Bahá'í-geloof De Báb - geboren als Siyyid 'Alí Muhammad (20 oktober 1819 - 9 juli 1850) - was de grondlegger van het bábisme. Hij was een koopman uit Perzië, die op de leeftijd van vijfentwintig jaar beweerde de beloofde Qá'im (of Mahdi) te zijn. Na zijn verklaring nam hij de titel van de Báb ('Poort') aan.

Hij schreef honderden brieven en boeken (vaak tafelen genoemd), waarin hij zijn messiaanse claims maakte en zijn leer uiteenzette, die een nieuwe sharia (of religieus recht) vormden. Zijn beweging trok uiteindelijk tienduizenden volgelingen, kreeg zware tegenstand van de sjiitische geestelijken en werd onderdrukt door de Iraanse regering waardoor duizenden van zijn aanhangers vervolgd en vermoord werden. In 1850 werd de Báb neergeschoten door een vuurpeloton in Tabríz.

Bahá'ís geloven dat de Báb ook de terugkeer was van Elia en Johannes de Doper, dat hij de "Ushídar-Máh" was die voorspeld werd in de zoroastrische geschriften en dat hij de voorloper van hun eigen religie was. Bahá'u'lláh, de grondlegger van het Bahá'í-geloof, was een volgeling van de Báb en verklaarde vervulling te zijn van de Bábs belofte dat God een andere boodschapper zou sturen.

Door Bahá'ís worden in oktober / november de twee opeenvolgende heilige geboortedagen na elkaar gevierd: Geboortedag van de Báb en Geboortedag van Bahá'u'lláh.

De bahá'í-dag begint bij zonsondergang. Als gevolg daarvan begint 'Geboortedag van de Báb' bij zonsondergang op de dag vóór de gregoriaanse datum die hierboven is genoemd.

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten