zaterdag 31 juli 2021

Wereld Feesten Almanak


Vanwege de wereldwijde maatregelen tegen het coronavirus kunnen feestdagen, herdenkingen en evenementen een aangepaste invulling krijgen, verplaatst worden of in het geheel niet doorgaan. Raadpleeg de officiële kanalen van overheden en organisaties voor de laatste updates.Nationale Overblijfdag
Datum:
3 juni 2021
2 juni 2022

Nationale Overblijfdag

Datum: donderdag 3 juni 2021
Land / gebied: Nederland
Soort: Beroependag
Nederland Nationale TSO-dag. Op donderdag 3 juni 2021 vindt voor de zesde keer de 'Nationale Overblijfdag' plaats. Sinds 2015 organiseert het Overblijf Magazine op de eerste donderdag van juni de 'Nationale Overblijfdag'. Op deze dag krijgen de ruim zestigduizend (veelal vrijwillige) medewerkers in de Tussenschoolse Opvang (TSO) - het overblijven op de basisschool - erkenning voor het belangrijke werk dat zij dagelijks doen ten behoeve van de ruim half miljoen overblijvertjes.

Een feestdag in Nederland.

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten