donderdag 27 februari 2020

Wereld Feesten Almanak


Nationale Overblijfdag
Datum:
4 juni 2020
3 juni 2021

Nationale Overblijfdag

Datum: donderdag 4 juni 2020
Land / gebied: Nederland
Soort: Beroependag
Nederland Nationale TSO-dag. Op donderdag 4 juni vindt voor de zesde keer de 'Nationale Overblijfdag' plaats. Sinds 2015 organiseert het Overblijf Magazine op de eerste donderdag van juni de 'Nationale Overblijfdag'. Op deze dag krijgen de ruim zestigduizend (veelal vrijwillige) medewerkers in de Tussenschoolse Opvang (TSO) - het overblijven op de basisschool - erkenning voor het belangrijke werk dat zij dagelijks doen ten behoeve van de ruim half miljoen overblijvertjes.

Een feestdag in Nederland.

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten