dinsdag 26 oktober 2021

Wereld Feesten Almanak


Nationale Overblijfdag
Datum:
3 juni 2021
2 juni 2022

Nationale Overblijfdag

Datum: donderdag 2 juni 2022
Land / gebied: Nederland
Soort: Beroependag
Nederland Nationale TSO-dag. Op donderdag 2 juni 2022 vindt voor de zevende keer de 'Nationale Overblijfdag' plaats. Sinds 2015 organiseert het Overblijf Magazine op de eerste donderdag van juni de 'Nationale Overblijfdag'. Op deze dag krijgen de ruim zestigduizend (veelal vrijwillige) medewerkers in de Tussenschoolse Opvang (TSO) - het overblijven op de basisschool - erkenning voor het belangrijke werk dat zij dagelijks doen ten behoeve van de ruim half miljoen overblijvertjes.

Een feestdag in Nederland.

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten