Wereld Feesten Almanak


Uitreiking Nobelprijzen
Datum:
jaarlijks op 10 december


Uitreiking Nobelprijzen

Datum: maandag 10 december 2018
Land / gebied: Zweden
Zweden Jaarlijks op 10 december worden de Nobelprijzen uitgereikt in Zweden. In de eerste week van oktober worden de prijswinnaars van 2018 bekend gemaakt.

NobelprijsDe Nobelprijs is een jaarlijkse geldprijs voor wetenschappers die een opmerkelijke prestatie hebben geleverd op het gebied van de natuurkunde, scheikunde, fysiologie of geneeskunde, letterkunde en bevordering en behoud van de vrede. Daarnaast wordt sinds 1968 jaarlijks de Prijs van de Zweedse Rijksbank voor economie, ter nagedachtenis aan Alfred Nobel uitgereikt, die vaak kortweg de Nobelprijs voor de Economie wordt genoemd.

 • Nobelprijs voor de Vrede 2017: ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) - Voor hun werk om de aandacht te vestigen op de rampzalige humanitaire gevolgen van het gebruik van kernwapens en voor hun baanbrekende inspanningen om een verdrag te bereiken dat dergelijke wapens verbiedt.
 • Nobelprijs voor de Literatuur 2017: Kazuo Ishiguro - Die, in romans met een sterke emotionele kracht, de afgrond onder ons denkbeeldig gevoel van verbondenheid met de wereld heeft blootgelegd.
 • Nobelprijs voor de Scheikunde 2017: Jacques Dubochet, Joachim Frank en Richard Henderson - Voor de ontwikkeling van cryo-elektronenmicroscopie, voor de structuurdeterminatie in hoge resolutie van biomoleculen in actie.
 • Nobelprijs voor de Natuurkunde 2017: Rainer Weiss, Barry Barish en Kip Thorne - Voor beslissende bijdragen aan de LIGO-detector en de waarneming van zwaartekrachtgolven.
 • Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde 2017: Jeffrey Hall, Michael Rosbash en Michael Young - Voor hun ontdekkingen van moleculaire controlemechanismes van het circadiaan ritme.
 • Nobelprijs voor de Economie 2017: Richard Thaler - Voor zijn bijdrage aan de gedragseconomie.

 • Hoewel het met de prijs verbonden bedrag niet onaanzienlijk is, is het prestige en de erkenning die men door het winnen van een Nobelprijs krijgt voor de meeste winnaars de belangrijkste beloning.

  De Nobelprijs voor de Vrede is de enige die wordt toegekend door de Noorse regering (Noorse parlementaire Nobelcommissie). De andere prijswinnaars worden genomineerd door verschillende Zweedse universitaire commissies (het Zweedse Karolinska Instituut in Stockholm).

  Lijsten met nobelprijswinnaars
 • Nobelprijs voor de literatuur
 • Nobelprijs voor de natuurkunde
 • Nobelprijs voor de vrede
 • Nobelprijs voor de scheikunde
 • Nobelprijs voor de fysiologie of geneeskunde
 • Nobelprijs voor de economie

 • Lijst van Nederlandse Nobelprijswinnaars
 • Lijst van Belgische Nobelprijswinnaars

 • Een feestdag in Zweden.

  Zie ook

  Meer informatie (externe link)

  Actueel