1957
Vreemde eer voor Blaffertje
VANDAAG
DE DAG
3
november

Het Russische hondje Laika ("blaffertje") was het (voorzover wetenschappelijk bewezen) eerste wezen dat levend rond de aarde cirkelde, zij deed dit met de Spoetnik II die op 3 november 1957 vanuit Baikonoer werd gelanceerd. Al eerder waren er zowel door de Sovjet-Unie als door de VS dieren de ruimte ingeschoten maar die hadden geen omloop volbracht. Laika was een bastaard straathond uit Moskou. Spoetnik II was niet ontworpen om weer te landen en verbrandde bij terugkeer in de atmosfeer op 14 mei 1958, maar Laika was lang voor dat moment al dood. Het plan was haar voor die tijd te laten sterven door een vergif in het automatisch toegediende voedsel; in oktober 2002 werd bekend dat Laika al na een paar uur in de ruimte was doodgegaan aan oververhitting en stress (tijdens de vierde omloop).
3 november geboren
1921
1952
1912
1900


1952Roseanne Barr Arnold,
Amerikaans actrice, o.a. in de naar haar genoemde tv-serie Roseanne.
1934Hans Janmaat
Nederlands extreem-rechts politicus.
1921Charles Bronson
Amerikaans filmacteur.
1912Alfredo Stroessner
Paraguayaans generaal en president van 1954-1989.
1901Leopold III
Koning der Belgen.
1900Adolf Dassler
Duits ondernemer die in 1920 begon met de produktie van sportschoenen, de Adidasfabrieken. Kreeg ruzie met zijn broer Rudolf die vervolgens de Pumafabriek oprichtte.
3 november in de geschiedenis
1957
1900
1848
1534


1982In Afghanistan botst, in de 2,7 kilometer lange Salang-tunnel ten noorden van Kabul, de voorste vrachtwagen van een konvooi Sovjet-legervoertuigen op een tegemoetkomende tankauto, die ontploft. Tussen de 700 en 2000 mensen komen in vuur en rook om het leven.
1957Lancering van Russische kunstmaan Spoetnik 2 met aan boord de hond Laika.
1900De Nederlandse arts W. Poolman sticht de eerste afdeling van het Groene Kruis. Een vereniging die actief is bij het verzorgen en verplegen van zieken en het verbeteren van de hygiënische omstandigheden in de verschillende woonplaatsen ongeacht de godsdienstige levensbeschouwing van de leden. Later volgen het Oranje-Groene Kruis (protestantse signatuur) en het Wit-Gele Kruis (rooms-katholieke signatuur). In 1978 fuseerden de verenigingen tot de Nationale Kruisvereniging.
1869Eerste verschijning van het Britse wetenschappelijk vakblad Nature.
1848De nieuwe Nederlandse Grondwet van Johan Thorbecke wordt geproclameerd.
Artikel 1
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
1534Het Engels parlement erkent koning Hendrik VIII als 'Supreme Head in earth, immediately under God', hoofd van de Engelse Kerk.

3 november overleden
1957
1954
1996


2005Aenne Bürda
Duits onderneemster, oprichtster van Burda Moden. In Duitsland geëerd als 'die Königin der Kleiden'.
1996Jean-Bedel Bokassa
President van de Centraal-Afrikaanse Republiek.
1957Wilhelm Reich
Duits psychoanalyticus / therapeut en marxistisch publicist. Medegrondlegger van de Bio-energetica, de therapeutische zienswijze waarin het verband wordt beschreven tussen inperkende lichamelijke en geestelijke sensaties en ervaringen.
1957Laika
Russische hond, was het eerste wezen dat levend rond de aarde cirkelde.
1954Henri Matisse
Frans kunstschilder.
1879Joseph Poelaert
Belgisch architect (Justitiepaleis van Brussel).
361Constantius II
Romeins keizer.
3 november feestdagen
Dag van het Kind - Zuid-Afrika
Allhelgonadagen (Allerheiligen) - Zweden - Christendom
Dag van de Gezondheid - Turkmenistan
Dag van de Bizon - Verenigde Staten