zondag 2 april 2023

November 1035

12-11Sterfdag Knut de Grote. Koning der Denen, Noorwegen en Engeland (1016-1035).