zondag 24 oktober 2021

Wereld Feesten Almanak


Derde zondag van de Advent (Gaudete)
Datum:
12 december 2021
11 december 2022


Derde zondag van de Advent (Gaudete)

Datum: zondag 12 december 2021
Land / gebied: Wereld (Christenen)
Soort: Kerkelijk
Religie: Christendom
Christendom Derde adventszondag. De derde zondag van de Advent wordt ook Gaudete (Latijn voor Verheug U) genoemd, naar een Gregoriaans gezang voor de mis van deze dag. De term 'Gaudete' is ontleend aan een vers uit de Brief van Paulus aan de Filippenzen, waarin de apostel Paulus de gemeenschap oproept tot vreugde.

De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat het Latijnse woord voor 'komst' of 'het komen' 'adventus' is, worden de vier weken vóór Kerstmis 'Advent' genoemd.

De adventsperiode van dit jaar loopt van zondag 28 november t/m vrijdag 24 december en duurt 27 dagen.

Net zoals op Laetare in de vastentijd mag op de derde Adventszondag roze (= een mengsel van paars en wit) als liturgische kleur worden gebruikt in plaats van paars.

Adventus
Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: adventus (= komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden.

Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

Vier zondagen
De Advent omvat ongeveer vier weken. De Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 26 november en 4 december. De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent. De Advent telt altijd vier zondagen, terwijl het totaal aantal weekdagen kan variëren van 22 tot 27.

De vier zondagen van dit jaar zijn:
1e zondag van de Advent: 28 november 2021
2e zondag van de Advent: 5 december 2021
3e zondag van de Advent: 12 december 2021
4e zondag van de Advent: 19 december 2021

Derde zondag van de Advent (Gaudete)

In diverse streken zijn tradities rond de advent. Bijvoorbeeld wordt er in Twente het midwinterhoornblazen uitgevoerd.

Een feestdag in België, Duitsland, Nederland.

Verder lezen

Zie ook

Actueel

Komende feesten