Wereld Feesten Almanak


Tweede zondag van de Advent
Datum:
10 december 2017
9 december 2018


Tweede zondag van de Advent

Datum: zondag 10 december 2017
Land / gebied: Wereld (Christenen)
Soort: Kerkelijk
Religie: Christendom
Christendom De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat het Latijnse woord voor 'komst' of 'het komen' 'adventus' is, worden de vier weken vóór Kerstmis 'Advent' genoemd.

De adventsperiode van volgend jaar loopt van zondag 3 december t/m zondag 24 december en duurt 22 dagen.

Adventus
Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: adventus (= komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden.

Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

Vier zondagen
De Advent omvat ongeveer vier weken. De Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 26 november en 4 december. De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent. De Advent telt altijd vier zondagen, terwijl het totaal aantal weekdagen kan variëren van 22 tot 27.

Tweede zondag van de Advent

In diverse streken zijn tradities rond de advent. Bijvoorbeeld wordt er in Twente het midwinterhoornblazen uitgevoerd.

Zie ook

Verder lezen

Actueel