woensdag 19 juni 2024

Wereld Feesten Almanak


Europese Dag van de Beroerte
Datum:
Land / gebied: Europa
Iedere tweede dinsdag van mei. Begin van het jaar 2000 nam SAFE (Stroke Alliance for Europe) het initiatief om een vaste preventiedag voor een beroerte (een cerebrovasculair accident = CVA) te organiseren in zoveel mogelijk landen van Europa. Op en rond deze dag zijn er in veel landen van Europa activiteiten waarmee CVA onder de aandacht van het publiek wordt gebracht.

In Nederland kan men op diverse locaties, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, etc. een gratis risicotest laten doen waarbij de risico's voor het krijgen van een CVA worden gemeten. Op de deelnemende locaties wordt ook een informatiemarkt gehouden waar verschillende verenigingen aanwezig zijn.

Een cerebrovasculair accident (CVA) is een acute medische aandoening die gekenmerkt wordt door een plotselinge verstoring van de doorbloeding van de hersenen. De term betekent letterlijk ongeluk (accident) van de bloedvaten (vasculair) van de hersenen (cerebrum). In de volksmond wordt een CVA dikwijls een beroerte genoemd.

Risicofactoren zijn onder meer een hoge bloeddruk, een te hoog bloedsuiker- of cholesterolgehalte, boezemfibrilleren en overgewicht. Voorkomen door een goede voeding, voldoende bewegen, niet roken en matig met alcohol.

De Europese Dag van de Beroerte is tot nu toe een succes gebleken, wat aantoont dat er een duidelijke behoefte is aan informatie. Nog steeds weten heel veel mensen niet wat een beroerte of een CVA is en zullen dus ook niet weten hoe je deze moet herkennen en welke actie men moet nemen. Ieder jaar overlijden er circa 10.000 mensen als gevolg van een CVA. Een enorm aantal, zeker als we het vergelijken met andere cijfers zoals het aantal verkeersslachtoffers dat jaarlijks circa 650 bedraagt. Belangrijk dus om te weten wat een CVA is en hoe te handelen als men er mee geconfronteerd wordt. Hiermee kunnen we het aantal ernstige en fatale gevolgen enorm terugdringen.

Een feestdag in België, Nederland.

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten