maandag 22 juli 2024

Wereld Feesten Almanak


Geboortedag Imam Hoessein zoon van Ali zoon van Abd Al Mottaleb
Datum:
Land / gebied: Wereld (Sjiieten)
Religie: Islam (Sjiisme)
Islam 3 Sha'ban. Imam Hoessein zoon van Ali zoon van Abd Al Mottaleb werd geboren op 03-08-04 van de islamitische jaartelling dat gelijk staat aan 09-01-626 van de westerse kalender.

Hoessein was de kleinzoon van de profeet Mohammed en de zoon van imam Ali (de neef van de profeet Mohammed) en Fatima Zahra (de dochter van de profeet Mohammed). Hij was de derde imam van de sjiieten, na zijn vader en zijn broer Imam Hassan.

Hoessein is een belangrijk figuur in de Islam omdat hij deel uitmaakt van Ahl al-Bayt (De feillozen van het Huis van Mohammed) en Ahlel Kisa, ook omdat hij een Sjiitische Imam is, en een van de 14 Onfeilbaren van de Twaalvers.

Hoessein ibn Ali wordt vereerd als een martelaar die tegen de tirannie heeft gevochten, omdat hij weigerde om Yazid I (de Omajjaden Kalief bij de Sonnieten) als kalief te erkennen. Hoessein kwam in de problemen, toen hij zag dat het leiderschap van oemmah of de islamitische wereld in handen werd genomen door de Omajjaden. Hoessein vond dat het leiderschap in de islamitische wereld door middel van overleg moest worden overgenomen. Hij trok ten strijde tegen de Omajjaden in de buurt van de stad Karbala. Imam Hoessein was gedood en onthoofd in Slag bij Karbala in 680 (61 AH) door Shimr Ibn Thil-Jawshan. Deze slag wordt elk jaar herdacht tijdens Asjoera ("tiende" dag van Muharram), en het is een dag van verdriet en godsdienstige plechtigheid voor de sjiitische Moslims. Imam Hoessein wordt nu door de sjiieten zowel als bij de soennieten als martelaar vereerd.

Zijn graf bevindt zich in de heilige stad Karbala, in de Imam Hoesseinmoskee. De moskee trekt elk jaar miljoenen pelgrims. Hoessein werd gedood doordat zijn hoofd met een zwaard van zijn lichaam werd gescheiden. Het hoofd werd naar Damascus gebracht, waar het aan de kalief werd getoond. Binnen de Omajjadenmoskee van Damascus is er een heiligdom (alleen toegankelijk via het binnenhof) waar in een schrijn het hoofd van Hoessein zou bewaard zijn. Talrijke sjietische pelgrims komen hier deze relikwie vereren. In Caïro claimt men echter dat het hoofd van Hoessein daar in de moskee van Sayyidna al Hussein aanwezig is.

Zie ook

Actueel

Komende feesten