maandag 15 april 2024

Wereld Feesten Almanak


Maria Geboorte
Datum:
Land / gebied: Wereld (Katholieken)
Soort: Heiligendag
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Christendom Maria Geboorte is een Maria-feest in de Latijnse en de Orthodoxe Kerk, jaarlijks op 8 september en wordt gevierd in o.a. Spanje en Italië.

Het feest viert de geboorte van Maria, dochter van Anna en Joachim. De Orthodoxie viert 'Maria Geboorte' met een aparte liturgie. In de Katholieke Kerk geldt het als feest en wordt gevierd zonder octaaf.

Eerste bronnen, die de viering van Maria's geboorte bevestigen, dateren uit de 6e eeuw. De feestdag werd aanvankelijk vooral gevierd in Jeruzalem als kerkwijdingsfeest van de basiliek H. Anna, Maria's moeder. Deze basiliek was voor de herbouw in de 6e eeuw gewijd aan Maria. Vervolgens verspreidde de devotie zich naar het westen en was in de Middeleeuwen al een van de belangrijke kerkelijke feestdagen (hoogoctaaf) geworden. Het octaaf werd in 1955 afgeschaft, terwijl het feest behouden bleef.

De datering op 8 september is ontleend aan de traditie. Op basis van deze datum werd later de viering van Maria Onbevlekte Ontvangenis bepaald (nl. 8 december, 9 maanden voor 9 september).

Maria Geboorte is tevens het patroonfeest van het Bisdom Hasselt.

Weerspreuken
"Op Maria Geboort, trekken de zwaluwen voort."
"Het weer van Lieve Vrouw Geboort, duurt gaarne zo vier weken voort."

Zie ook:
 • Maria Moeder van God (1 januari)
 • Maria Lichtmis (2 februari)
 • Maria Boodschap (25 maart)
 • Maria Tenhemelopneming (15 augustus)
 • Maria Koningin (22 augustus)
 • Maria Presentatie (21 november)
 • Maria Onbevlekte Ontvangenis (8 december)

 • Een feestdag in Italië, Libanon, Liechtenstein, Spanje.

  Verder lezen

  Zie ook

  Actueel

  Komende feesten