dinsdag 25 juni 2024

Wereld Feesten Almanak


Maria Presentatie
Datum:
Land / gebied: Wereld (Katholieken)
Soort: Kerkelijk (Heiligendag)
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Christendom Met het feest van Maria Presentatie (of Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de Tempel) viert de Kerk op 21 november dat de ouders van Maria haar opdroegen in de tempel. Daarmee viert de Kerk dat Maria - vervuld van de heilige Geest - vanaf haar Onbevlekte Ontvangenis (8 december) geheel aan de Heer was toegewijd.

Maria Presentatie
Het is in de katholieke kerk een gedachtenis die valt op 21 november. In de Orthodoxe Kerk is het een van Twaalf Grote Feesten en wordt het Opdracht van de Moeder Gods in de Tempel genoemd. Jaarlijks op 4 december (volgens de Gregoriaanse kalender). Sinds de achtste eeuw wordt deze gedachtenis in het Oosten gevierd. Later introduceerden geestelijken uit Constantinopel het feest van 'Maria Presentatie' in het Westen.

Zie ook:
  • Maria Moeder van God (1 januari)
  • Maria Lichtmis (2 februari)
  • Maria Boodschap (25 maart)
  • Maria Tenhemelopneming (15 augustus)
  • Maria Koningin (22 augustus)
  • Maria Geboorte (8 september)
  • Maria Onbevlekte Ontvangenis (8 december)

  • Het feest is niet gebaseerd op Bijbelse geschriften maar op het Proto-evangelie van Jakobus. Daarin wordt verhaald dat Joachim en Anna uit dankbaarheid voor haar miraculeuze geboorte Maria toewijden aan god in de tempel, waar ze bleef tot haar puberteit.

    Verder lezen

    Zie ook

    Actueel

    Komende feesten