zondag 26 mei 2024

Wereld Feesten Almanak


Onafhankelijkheidsdag IJsland
Datum:
Land / gebied: IJsland
Soort: Nationale feestdag
IJsland Nationale dag. Viering van de onafhankelijkheid van Denemarken sinds 1944. Nationale Feestdag, herdenking van de vestiging van de Republiek IJsland.

Belangrijk nationaal volksfeest ter gelegenheid van het feit dat IJsland op 17 juni 1944 een republiek werd.

Het eiland in feite het het meest westelijk gelegen land van Europa, was van oudsher een Deense kolonie.

In 1874, duizend jaar na het ontstaan van de eerste vestiging door Denen, gaf IJsland van Denemarken zelfbeschikking in de vorm van een eigen grondwet. In 1918 werd IJsland in een verdrag met Denemarken een volledig soevereine staat, verbonden met Denemarken onder dezelfde koning.

Door de bezetting van Denemarken door Duitsland op 9 april 1940 waren gedurende het verloop van de tweede wereldoorlog de banden met het Deense bestuur verbroken. Het IJslandse parlement regering zelf in handen en stelde een tijdelijke gouverneur aan, Svein Björnsson. Deze werd later de eerste president van IJsland. In de eerste jaren bleef IJsland neutraal. Op 10 mei 1940 viel Groot Brittannië uit strategische overwegingen IJsland binnen te en verklaarde het eiland tot geallieerd gebied. Het IJslands parlement protesteerde wel, maar veel IJslanders waren opgelucht dat het Engelsen waren, en geen Duitsers.

Op 17 juni 1944 werd IJsland een onafhankelijke republiek. Omdat Denemarken nog steeds door Duitsland was bezet, waren de Denen verontwaardigd over deze stap. Toch zond de toenmalige Deense koning, Christiaan X een felicitatie naar het IJslandse volk.

Een feestdag in IJsland.

Zie ook

Actueel

Komende feesten