woensdag 24 juli 2024

Wereld Feesten Almanak


Open Monumentendag
Datum:
Land / gebied: Nederland
Nederland Ieder tweede weekend (zaterdag en zondag) van september vinden de 'Open Monumentendagen' plaats in Nederland. Meer dan vierduizend monumenten zijn dan gratis toegankelijk voor iedereen. 'Open Monumentendag' wordt in 2024 gehouden op woensdag 14 augustus en zondag 15 september.In 1987 werd in navolging van Frankrijk de 'Open Monumentendag' in Nederland geïntroduceerd. Een dag die in eerste instantie alleen gehouden werd op de tweede zaterdag van september. Monumenten werden gratis voor het publiek opengesteld, om zo de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten. De 'Open Monumentendag' was in Nederland een van de eerste instrumenten om de bevolking op grote schaal in contact te brengen met monumenten. Om de organisatie uit te kunnen voeren werd de landelijke Stichting Open Monumentendag opgericht, gehuisvest in Amsterdam.

De 'Open Monumentendag' werkte vanaf het begin met een decentrale opzet. Per gemeente werd er een comité opgericht dat verantwoordelijk was voor zijn eigen programma en werd ondersteund door de landelijke stichting. De decentrale opzet was een sterk punt. De lokale gemeenschap werd optimaal betrokken bij de organisatie van het evenement, waarbij de rol van vrijwilligers cruciaal was. Zonder vrijwilligers was en is de 'Open Monumentendag' ondenkbaar, zowel bij de voorbereiding als op de dag zelf, bijvoorbeeld bij het ontvangen van mensen, het geven van rondleidingen, het bemannen van stands, het maken van tentoonstellingen, boekjes enzovoorts.

Open MonumentendagHet bezoekersaantal van de eerste 'Open Monumentendag' bedroeg 350.000. Dat was een goed begin, en in enkele jaren groeide het uit tot zo'n 600.000. Tegenwoordig ligt het bezoekersaantal tussen de 800.000 en 900.000 en daarmee is de 'Open Monumentendag' een van de grootste culturele evenementen van Nederland. Jaarlijks gaan er tussen de 3.000 en 4.000 monumenten open. Bijna alle gemeenten doen jaarlijks mee en in het gemeentelijk beleid wordt de 'Open Monumentendag' ook een steeds belangrijker factor.

De 'Open Monumentendag' heeft zich in de loop der jaren verder ontwikkeld. Het evenement vond aanvankelijk alleen op zaterdag plaats, maar inmiddels zijn er veel comités die kiezen voor het hele weekend. Deelname alleen op zondag is sinds enkele jaren ook mogelijk. Vanaf 1996 hebben thema's voor een inhoudelijke verdieping van de 'Open Monumentendag' gezorgd.

In België vindt op elke tweede zondag van september Open Monumentendag Vlaanderen plaats.

Een feestdag in Nederland.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten