Wereld Feesten Almanak


World Kidney Day (Wereldnierdag)
Datum:
14 maart 2019
12 maart 2020


World Kidney Day (Wereldnierdag)

Datum: donderdag 14 maart 2019
Land / gebied: Wereld
WereldnierdagWorld Kidney Day (Wereldnierdag / Wereld Nieren Dag) wordt jaarlijks op de tweede donderdag in maart georganiseerd en heeft als doel bewustwording te creëren over het belang van gezonde nieren en de frequentie en de impact van nierziekten (en bijbehorende gezondheidsproblemen) terug te dringen. Wereldnierdag 2019 wordt op donderdag 14 maart gehouden.

Een gezonde levensstijl, zoals voldoende bewegen en weinig zout eten, is goed voor gezonde nieren. Op deze dag wordt ook het belang van orgaandonatie benadrukt. Een niertransplantatie is immers nog steeds de beste oplossing voor nierfalen.

Doelen 'World Kidney Day'
  • Mensen bewust maken van het belang van gezonde nieren en tevens de frequentie en de impact van nierziekten (en bijbehorende gezondheidsproblemen) terugdringen.
  • Risicogroepen tijdig screenen: mensen met diabetes, hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten. De nationale zorgautoriteiten en de medische professionals hebben daarin een belangrijke rol. Als chronische nierziekten tijdig ontdekt worden, kunnen complicaties en sterfgevallen door chronische nier- én hart- en vaatziekten verminderd worden.
  • Een gezonde levensstijl, zoals voldoende bewegen en weinig zout eten, stimuleren.
  • Het belang van orgaandonatie benadrukken. Een niertransplantatie is immers nog steeds de beste oplossing voor nierfalen.

  • 'World Kidney Day' is een gezamenlijk initiatief van de 'International Society of Nephrology' (ISN) en de 'International Federation of Kidney Foundations' (IFKF). In Nederland is de 'Nierpatiënten Vereniging Nederland' de initiatiefnemer. Meer informatie over internationale activiteiten vindt u op www.worldkidneyday.org.

    Meer informatie (externe link)

    Actueel