Wereld Feesten Almanak


Dag van de Italiaanse evacuatie
Datum:
jaarlijks op 7 oktober
Dag van de Italiaanse evacuatie

Datum: zaterdag 7 oktober 2017
Land / gebied: Libië
Libi 'Italian Evacuation Day' viert het vertrek van de laatste Italiaanse kolonisten uit Libië op 7 oktober 1970. Ook bekend als 'Fascist Evacuation Day' en 'Revenge Day'.

Ondanks het feit dat vredesverdrag met Italië van 1947 bepaalde dat dit land zijn aanspraken op Libië verloor was er nog een gote groep oud kolonisten Mussoliniaanhangers woonachtig in Libië. Onder druk van kolonel Muammar al-Kaddafi werden ze gedwongen het land te verlaten.

Libië heeft een lange geschiedenis. Phoeniciërs, Romeinen, Vandalen, Arabieren, Spanjaarden, Ottomanen en Italië beheersten het land voor kortere of langere tijd. Blijvend is de voetafdruk van de Arabieren geweest, die in de 7e eeuw het gebied veroverden en zich vermengden met de inheemse Berber bevolking. Vanaf de zestiende eeuw vielen delen van Libië in het Ottomaanse Rijk. De 'beys' van Tripoli genoten een grote mate van onafhankelijkheid. Nederland sloot al op 21 juni 1683 een verdrag van vriendschap en handel met de toenmalige bey. In 1911 veroverde Italië Libië op Turkije. Pas in 1931 kwam er een einde aan gewapende Libische weerstand. De erfopvolgers van de religieuze leider Muhammed Ibn Al-Sanussi, wiens invloed zich in de 19e eeuw over de bevolkingscentra Tripolitana, Cyrenaica en Fezzan verspreidde, gaven leiding aan de strijd tegen de Italianen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog koos Emir Sayyid Idris Sanussi de zijde van de Geallieerden. Na de Geallieerde overwinning in Noord Afrika kwam er Brits militair bestuur in Tripolitana en Cyrenaica en Frans militair bestuur in Fezzan. Het vredesverdrag met Italië van 1947 bepaalde dat dit land zijn aanspraken op Libië verloor. In 1949 kreeg Cyrenaica, dat het stamgebied van de Sanussi's was, de onafhankelijkheid. Later dat jaar volgde een VN besluit dat een verenigd Libië in 1951 onafhankelijk zou worden. Op 24 december 1951 riep Emir Idris Sanussi de onafhankelijkheid uit. Libië kreeg als staatsvorm een constitutionele monarchie met Idris I als koning.

Libië kampte na de onafhankelijkheid met ernstige politieke, economische en financiële moeilijkheden. Van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië ontving Libië financiële steun in ruil voor de vestiging van Amerikaanse en Britse militaire bases op zijn grondgebied. Een grote verandering in de economische situatie voltrok zich toen in 1959 werd ontdekt dat Libië de rijkste aardolievoorraden van het Afrikaanse continent herbergde. De Libische overheid kon bij de exploitatie van de olie gunstige concessies bedingen waardoor het land van financiële zelfstandigheid verzekerd was.

Op 1 september 1969 pleegde een groep legerofficieren een staatsgreep onder leiding van kolonel Muammar al-Kaddafi. De monarchie werd afgeschaft en de Libische Arabische Republiek uitgeroepen. Kaddafi wierp zich op als voorvechter van Arabische eenheid en beloofde in eigen land sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de welvaart. In 1970 verloren het VK en de VS hun militaire steunpunten en werd de oliesector genationaliseerd.

Een feestdag in Libië.

Zie ook

Meer informatie (externe link)