Wereld Feesten Almanak

Moslims

Islamitische feesten en vieringen

De islam kent veel vieringen, maar slechts twee feesten: het Suikerfeest en het Offerfeest. De overige islamtische vieringen zijn religieuze hoogtijdagen met een serieuze ondertoon.

De data van deze feesten en vieringen worden berekend volgens een maankalender: de Hijra. Het islamitisch jaar volgt de Koran, die aangeeft dat de zon en de maan door Allah geschapen zijn, en dat de maan de tijdmaat aangeeft. De moslimkalender kent dus geen seizoensgebonden feesten en ook geen schrikkelmaanden. Vieringen als Islamitisch nieuwjaar en Ramadan doorlopen daardoor alle seizoenen.

Het bepalen van de exacte aanvangsdatum van vieringen is soms moelijk. Voor belangrijke vieringen zoals het begin van de maand ramadan kijken sommige groepen moslims naar de kalender en andere naar de precieze maanstand. Voor deze laatste groep begint de viering op het moment waarop twee orthodoxe moslims de sikkel van de nieuwe maan waarnemen. Veel moslims richten zich naar het moment waarop de maan in hun geboorteland gezien wordt. Door het tijdverschil tussen de verschillende landen kunnen er nogal eens verschillen ontstaan in het tijdstip waarop een feest of viering begint.

Het kan dus gebeuren dat een feest of viering een dag later plaatsvindt dan op deze website vermeld wordt. Een islamtische dag begint na zonsondergang, op het moment dat de maan aan de hemel verschijnt. Dit betekent dat een islamtische dag alleen maar te projecteren is op twee dagen van de internationale kalender. De data op deze website geven aan dat op die dag het feest of de viering met de voorgaande zonsondergang begonnen is en op die dag doorgaat tot zonsondergang.


De belangrijkste islamitische feestdagen

Datum:
3 oktober 2016
22 september 2017
12 september 2018
1 Moeharram. Exacte begin afhankelijk van het verschijnen van de sikkel van de nieuwe maan. Op de eerste dag van de islamitische maand muharram herdenken moslims dat de profeet Mohammed en zijn volgelingen in het jaar 622 de stad Mekka verlieten en naar Medina verhuisden. Enkele generaties later zou de datum van deze verhuizing, in het Arabisch Àal-Hijra genoemd, als beginpunt voor de moslimkalender, de Hijra-kalender, worden genomen. Het is voornamelijk een feestdag die gevierd wordt in de moskee.

Veel moslims vieren ook nieuwjaar tijdens Nowruz (Perzisch Nieuwjaar), een niet islamitische traditie uit veel landen die vroeger onderdeel waren van het Perzische Rijk (o.a. Irak, Iran en Syrië). Meer...


Datum:
12 oktober 2016
1 oktober 2017
21 september 2018
10 Moeharram. Asjoera (ook wel Ashura) is de tiende dag van de eerste maand van het islamitisch jaar: 10 muharan. Nadat op 1 muharram in de moskee het kerkelijke jaar is begonnen, wordt op deze dag pas echt nieuwjaar gevierd.

Asjoera is een dag van tegenstellingen, er heerst blijdschap om de dingen die moeten komen en verdriet om de dingen die voorbij zijn gegaan. Het wordt volgens de islam aanbevolen om een dag te vasten. Het is toch ook een gezellige dag, want veel mensen zoeken elkaars gezelschap op. Niet alleen in huis, maar ook op straat. Meer...

Lees ook:
Een onmogelijke opgave
Noach en de ark
Tien dinar


Datum:
12 december 2016
1 december 2017
21 november 2018
12 Rabie I (al-awwal). Geboorte van de profeet. Op deze dag vieren moslims de geboortedag van de profeet Mohammed: Mevlid Kandili (Turks), Moeloed an-nabi (Marokkaans) of Milaad en-nabi (Surinaamse en Molukse moslims).

Mohammed werd geboren in ± 570 van onze jaarrekening. Die gebeurtenis wordt door alle moslims uitbundig gevierd. Er wordt speciaal (zoet) eten bereid en gezongen en de gelovigen gaan 's avonds naar de moskee. Daar wordt dan gesproken over de profeet, over het islamitische geloof en er wordt uit de Koran gelezen. Meer...

Lees ook:
De haan van Moeloed
Het leven van Mohammed
Papa, wat is een moslim?


Datum:
14 april 2016
30 maart 2017
Regaib Kandili (Turks). De eerste nacht van donderdag op vrijdag van de 7e maand Radjab. Turken herdenken de ontvangenis van de profeet Mohammed. Ze vasten en staan er in de moskee uitvoerig bij stil dat de moeder van Mohammed in deze nacht zwanger werd van de Grote Profeet. Meer...


Datum:
5 mei 2016
24 april 2017
13 april 2018
27 Radjab. Hemelreis van de profeet Mohammed. De 27ste van de islamitische maand rajab is de nacht van de reis van de profeet Mohammed van Mekka naar Jeruzalem, en zijn daaropvolgende reis naar de hemel.

Deze miraculeuze gebeurtenis wordt 's avonds in de moskee, in de ''gezegende nacht" herdacht. De aartsengel Jibrail (of Djibriel = Gabriël) nam Mohammed in Mekka bij de arm, toen deze lag te slapen voor de moskee. Voor de poort van de moskee stond een wit rijdier. Het dier, Buraak, had vleugels aan zijn hoeven, waarmee het zich voortbewoog. Buraak vloog samen met Mohammed en Jibrail naar Jeruzalem. Op de berg van de tempel stopte Jibrail.

Op het plein boven op de heuvel zaten Mozes, Jesaja, Jezus en nog vele andere profeten. Na met hen gebeden te hebben klom Mohammed met behulp van een ladder, een mi'raadj, naar de zeven hemelen. In de zevende, hoogste hemel zag hij Allah, de allerhoogste. Daarna keerde hij terug naar Mekka, waar niemand zijn verhaal geloofde.

Deze overlevering heeft ervoor gezorgd dat voor moslims Jeruzalem, na Mekka, de heiligste stad is. Meer...

Lees ook:
Het leven van Mohammed


"Geprezen zij Hij die Zijn dienaar een reis liet maken van de heilige moskee naar de verste moskee waarvan Wij de omgeving gezegend hebben om hem iets van Onze tekenen te tonen. Hij is de Horende, de Doorziende."

Soerat al-Israa, koran 17:1
Datum:
23 mei 2016
12 mei 2017
1 mei 2018
De 14e nacht van de islamitische maand Sja'baan wordt Lailat-ul-Baraat genoemd. Allah stelt in deze nacht vast wie er in het komend jaar zullen sterven en wie er geboren zullen worden.

Het is een nacht van gebed en meditatie, vergeving van zonden en bepaling van het lot. Deze gebeurtenis wordt ook wel 'nacht van de vergeving' genoemd, er wordt aan Allah gevraagd de gestorven hun zonden te vergeven. In de moskee wordt ook druk gebeden ter voorbereiding van de Ramadan die twee weken later begint. Meer...


Datum:
6 juni t/m 5 juli 2016
27 mei t/m 25 juni 2017
16 mei t/m 14 juni 2018
Ramadan1-29/30 Ramadan. Vastenmaand. De Ramadan is de negende maand in de islamitische kalender. Het is een speciale maand waarin tussen schemer voor zonsopkomst en zonsondergang gevast wordt. Ramadan wordt daarom ook wel de vastenmaand van de moslims genoemd. Het exacte begin van de Ramadan is afhankelijk van het verschijnen van de sikkel van de nieuwe maan.

Het vasten wordt gezien als vorm van zuivering van de ziel en bedanking van Allah voor alles wat hij gegeven heeft. De Ramadan leert mensen zelfdiscipline. De moslims voelen en tonen verbondenheid met arme en hongerige mensen elders op de wereld.

Moslims gedenken dat in deze maand de profeet Mohammed de eerste van de openbaringen ontving die samen de koran vormden. Meer...

Lees ook:
Kariem en Ali doen ook mee
Zomaar een dag in de Ramadan
Papa, wat is een moslim?
Het leven van Mohammed
Suikerfeest bij ons thuis


Datum:
3 juli 2016
22 juni 2017
11 juni 2018
27 Ramadan. Laylat al-Qadr / Shab-e-Qadr. Dit is de 27ste en allerheiligste nacht van de islamitische vastenmaand Ramadan. Openbaring van de koran aan de profeet Mohammed. Ook wel genoemd 'de waardevolle nacht' of 'nacht van de goddelijke beschikking', soms ook vertaald als 'nacht van goddelijke maat der dingen'. Meer...


Datum:
6 t/m 8 juli 2016
26 t/m 28 juni 2017
15 t/m 17 juni 2018
1 Sjawwaal Op de 1ste dag van de tiende maand, viert men het Suikerfeest, Id-al-Fitr, het feest van het breken van de vasten. Het einde van de Ramadan. Het exacte begin is afhankelijk van het verschijnen van de sikkel van de nieuwe maan. De hier gegeven datum is de datum van de volle dag. Het Suikerfeest begint op de dag ervoor bij zonsondergang.

Het Suikerfeest, ook wel het kleine feest, (Turks: Şeker Bayramı) is de uitbundigste gebeurtenis in het islamitisch jaar. Na dertig dagen overdag niet gegeten, gedronken, gerookt of gevreeën te hebben wordt de traditionele Ramadan (Vastenmaand) afgesloten. Meer...

Lees ook:
Suikerfeest bij ons thuis
Papa, wat is een moslim?
Het leven van Mohammed


Datum:
9 t/m 14 september 2016
28 augustus t/m 1 september 2017
17 t/m 21 augustus 2018
De Hadj is de jaarlijkse bedevaart naar Mekka die iedere volwassen moslim die daartoe de middelen heeft ten minste eens in zijn leven moet verrichten. De Hadj vindt altijd plaats in het begin van de twaalfde maand van de moslimkalender.

De Hadj brengt hem naar de plaats waar Mohammed de islam heeft gepredikt. Mohammeds 'afscheidsbedevaart' in zijn sterfjaar werd het voorbeeld voor het huidige hadj-ritueel. De relatie met de persoon van Mohammed is voor de moslim een belangrijk aspect van de Hadj. Dit blijkt onder meer uit het bezoek dat veel pelgrims na afloop brengen aan Mohammeds graf in Medina. Meer...

Lees ook:
De beproeving van Abraham
De witte slang van Sidi Moussa
De kat op pelgrimstocht
De muis en de kat
De race naar Mekka


Datum:
11 t/m 14 september 2016
1 t/m 4 september 2017
21 t/m 24 augustus 2018
10 Dzoe al-hiddja. Het Offerfeest (Slachtfeest), of feest van Ibrahiem of Schapenfeest, is het belangrijkste feest van de islam. Het duurt drie dagen en wordt gevierd vanaf de 10e dag van de 12e maand van de islamitische kalender.

Het is het feest van het offer van Abraham. Iedere moslim die er geld voor heeft slacht op de eerste dag van het Offerfeest een schaap en dat is niet goedkoop (ca. € 300,00).

Tevens het einde van de bedevaart naar Mekka.

In het Arabisch heet het Offerfeest Id al-Adha en ook Aid al Kabir, en in het Turks heet het Kurban Bayrami.

Met het vieren van dit feest herinnert men zich dat Ibrahiem (Abraham) gevraagd werd om zijn zoon Ismaël te offeren aan Allah. In de Koran staat het verhaal dat Allah vroeg aan Ibrahiem (Abraham) om zijn zoon Ismaël te offeren om te laten zien dat hij trouw en gelovig was. Toen Ibrahiem zijn zoon met een mes wilde doodsteken, kwam er een engel die zei dat een schaap de plaats van Ismaël mocht innemen.

Dus op de eerste dag van het Offerfeest slacht iedere moslim die er geld voor heeft een schaap, of geit, koe, os, buffel of kameel. Dit gebeurt meestal in het dorp waar de man geboren is. Het vlees wordt in drie stukken verdeeld. Een deel is voor de familie, een deel is voor de buren of vrienden en een deel is voor de armen.

Naast het delen, wat een belangrijk gebruik is in de islam, is het zich overgeven aan Allah en het willen zijn als Ibrahiem heel belangrijk bij het vieren van het Offerfeest.

In Nederland wordt de laatste jaren geprobeerd om van het Offerfeest een officiële feestdag (vrije dag) te maken voor de ongeveer half miljoen Nederlandse moslims. Meer...

Lees ook:
De beproeving van Abraham


Feest op vaste datum

Datum:
jaarlijks op 21 maart
Nowruz betekent 'nieuwe dag' en is in oude Perzische landen nog altijd een belangrijke feestdag. Het Perzisch nieuwjaar valt jaarlijks op 21 maart (de datum dat de nacht en dag precies even lang zijn). Ook: Norooz, Noroez, Nowrouz, Nooruz, Nevruz, Navruz, Nauroz of Nawroz.

Het is geen feestdag met een islamitische grondslag, maar wordt door veel moslims (ook in Nederland) gevierd. Meer...