zaterdag 13 juli 2024

Wereld Feesten Almanak


Dag van de Zwarte Kat
Datum:
Land / gebied: Italië
Italië In Italië is 17 november jaarlijks de 'Dag van de Zwarte Kat' (Giornata del Gatto Nero). Ingesteld in 2007 door de Italiaanse dierenbescherming AIDAA (Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente) om het aantal zwarte katten dat vermoord wordt vanwege vooroordelen en bijgeloof te verminderen.

Dag van de Zwarte Kat
De datum van 17 november is niet zomaar gekozen. In de eerste plaats is zeventien het ongeluksgetal in de Italiaanse cultuur, zie: Venerdì 17. Ten tweede worden de meeste zwarte katten rond Halloween (eind oktober / begin november) gedood. Het doel van de 'Dag van de Zwarte Kat' is het bestrijden van bijgeloof en het beschermen van zwarte katten.

Zwarte katten worden in veel culturen geassocieerd met ongeluk en hekserij. In de Middeleeuwen werden zwarte katten gedood omdat men dacht dat ze bij heksen hoorden. Alhoewel het geloof in heksen is verdwenen, denken sommige mensen nog steeds dat zwarte katten ongeluk brengen.

Volgens AIDAA worden door bijgelovige mensen in Italië ruim 60.000 zwarte katten gedood. Ook worden zwarte katten door satanisten gebruikt (en vermoord) tijdens zwarte magie rituelen. Ook hebben ze minder kans geadopteerd te worden uit een asiel en moeten ze vaak worden geëuthanaseerd, omdat niemand ze wil hebben.

Giornata del Gatto Nero

Ook: Festa del Gatto Nero / Black Cat Day. De Internationale Kattendag vindt jaarlijks plaats op 8 augustus. In Amerika wordt sinds 2011 op 27 oktober 'Black Cat Day' gehouden en vindt op 17 augustus de 'Black Cat Appreciation Day' plaats.

Een feestdag in Italië.

Verder lezen

Zie ook

Actueel

Komende feesten