zaterdag 13 juli 2024

Wereld Feesten Almanak


San Vicente Mártir
Datum:
Land / gebied: Spanje (Valencia)
Soort: Regionale feestdag (Heiligendag, Processie)
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
SpanjeChristendom Sint Vincent Martelaar. Vincent was een jonge diaken die in Valencia in het jaar 304 werd gemarteld in opdracht van de Romeinse keizer Diocletianus. Sint Vincent (San Vicente) werd benoemd tot patroonheilige van de stad en zijn executie wordt jaarlijks herdacht met een plechtige ceremonie.

San Vicente Mártir
Op 22 januari wordt er 's ochtends een processie aan hem gewijd. De stoet begint en eindigt in de kathedraal van Valencia en komt langs enkele symbolische plekken die te maken hebben met zijn marteldood. De optocht wordt afgesloten met een pauselijke mis.

H. Vincentius (Vincentius van Zaragoza / Vincentius van Valencia) is naast de H. Stefanus en de H. Laurentius de derde van de grote heilige dienaren in de katholieke kerk en de beroemdste onder de martelaren van Spanje.

San Vicente MártirVincentius werd in de derde eeuw n.Chr. in Zaragoza in Spanje geboren. Tijdens het bewind van keizer Diocletianus werd Vincentius - samen met bisschop Valerius - in 304 gearresteerd. De bisschop werd verbannen, maar Vincentius onderging de meest gruwelijke folteringen. Geduldig verdroeg hij zijn verschrikkelijk lijden. Hij wist zich gesteund door God en zijn engelen. Vincentius was standvastig in alle opzichten en dat wekte de woede van de landvoogd van de provincie. Vincentius was niet klein te krijgen. De landvoogd van Hispania liet hem aan een paal binden en met lansen doorboren. Vervolgens liet hij hem roosteren en in scherpe scherven werpen. Een engel bracht hem echter troost.

Daarop liet hij Vincentius in een moeras gooien, maar een raaf, zoals de overlevering vertelt, verdedigde hem tegen de wilde dieren en de roofvogels. Tenslotte stierf Vincentius aan alle kwellingen en in een zak gemaakt van ossenhuid en met stenen verzwaard, werd hij in zee geworpen. Hij spoelde aan land bij Valencia.

In 864 werden de overblijfselen overgebracht naar de abdij van Castres in Languedoc, Frankrijk. Tegen het einde van de 18e eeuw werden ze door de Hugenoten verbrand. Reeds in de tijd van de H. Augustinus was de verering van de H. Vincentius algemeen verspreid.

Patroon van: wijnbouwers, zeelui, dakdekkers, houthakkers, dakpannenbakkers en pottenbakkers.

Een regionale feestdag in Spanje.

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten