Wereld Feesten Almanak


Begin van de winter
Datum:
21 december 2017
21 december 2018


Begin van de winter

Datum: donderdag 21 december 2017
Land / gebied: Noordelijk halfrond
De winter begint op het noordelijk halfrond (meestal) op 21 december en eindigt (meestal) op 21 maart. Het begin van de winter (20 of 21 december) is bepaald op basis van een afspraak.

Astronomisch gezien begint de winter op de kortste dag van het jaar (Midwinter), wanneer de zon het laagste aan de hemel staat. Hierna worden de dagen langer en de nachten korter.

Aanvangstijdstippen van de astronomische winter in Nederland:

2017 - 21 december 17:28
2018 - 21 december 23:23
2019 - 22 december 05:19
2020 - 21 december 11:02

Om praktische, maar ook klimatologische redenen begint de meteorologische winter op 1 december en duurt tot 1 maart.

Feestdagen die met het begin van de winter te maken hebben:

Zie ook:
Actueel