Wereld Feesten Almanak


Begin van de lente
Datum:
20 maart 2019
20 maart 2020


Begin van de lente

Datum: woensdag 20 maart 2019
Land / gebied: Noordelijk halfrond
De astronomische lente begint in Nederland op woensdag 20 maart. De lente begint op het noordelijk halfrond (meestal) op 20 maart en eindigt (meestal) op 21 juni. Het begin van de lente (20 of 21 maart) is bepaald op basis van een afspraak.

De komende decennia begint de lente altijd op 20 maart.

Astronomisch gezien begint de lente als de dag en de nacht even lang zijn. Tijdens de lente worden de dagen steeds langer. Deze lentenachtevening vindt plaats op of rond 21 maart op het noordelijk halfrond. De zon gaat dan door het lentepunt en de dag en de nacht zijn ongeveer even lang. De lente eindigt met de zomerzonnewende (rond 21 juni). Dat is het moment dat de zon het hoogste aan de hemel staat.

Aanvangstijdstippen van de astronomische lente in Nederland:

2018 - 20 maart 17:15
2019 - 20 maart 22:58
2020 - 20 maart 05:45

Tijdens de lente worden in de noordelijker streken van het noordelijk halfrond de bomen veel groener en gaan veel planten bloeien; geleidelijk wordt het warmer en wordt de kans op vorst kleiner.

Het woord lente is een oude afleiding van lang en heeft betrekking op het lengen van de dagen. Het is verwant aan het Duitse Lenz en het Engelse lent ('vastentijd').

Na het begin van de lente gaat in Europa ook op de laatste zondag van maart de zomertijd in, waardoor de dagen nog langer lijken.

Om praktische, maar ook klimatologische redenen begint de meteorologische lente op 1 maart en duurt tot 1 juni.

Feestdagen die met het begin van de lente te maken hebben:

Zie ook:
Verder lezen

Actueel