zondag 16 juni 2024

Wereld Feesten Almanak


Nationale Boomfeestdag
Datum:
Land / gebied: Nederland
Soort: Ecologisch (Boomplantdag)
Nederland De 'Nationale Boomfeestdag' (ook: 'Boomplantdag') wordt in Nederland jaarlijks gehouden op de derde woensdag van november. Deze dag in het najaar voor het behoud van bomen in de natuur werd voor het eerst in april 1957 in Nederland georganiseerd door het Landelijk Comité Boomplantdag, welke in 1980 is voortgezet in de Stichting Nationale Boomfeestdag.

In 2024 wordt de 'Nationale Boomfeestdag' op woensdag 20 november gehouden.

Nationale Boomfeestdag
Geschiedenis 'Nationale Boomfeestdag'
Al in 1919 was er voor het eerst sprake van een boomplantdag in Nederland toen op 27 november van dat jaar de oprijlaan van Kasteel Doorwerth door 240 leerlingen van alle Arnhemse lagere scholen van nieuwe beuken werd voorzien. Jammer genoeg is er ruim 85 jaar later nog maar een enkele stronk over van deze bomenrij.

In 1954 verschijnt een publicatie - "World Festival of Trees" - van de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties: "Belangstelling voor bomen is noodzakelijk om in te kunnen zien dat bomen bijdragen aan het welzijn en de welvaart van een natie. Bomen versieren huizen en steden. Bossen beschermen de bodem, houden water vast, verzachten het klimaat, bieden een woonplaats aan het wild en vormen een rustpunt voor de mensen. De beschermende invloed van bossen houdt niet op bij de landsgrenzen, is niet beperkt tot één natie. Daar komt bij dat houttekorten kunnen worden aangevuld vanuit gebieden met een overschot. Om bosproducten zo goed mogelijk te verdelen over de wereld, opdat zoveel mogelijk mensen er van profiteren, is het nodig dat de hele wereld de waarde van bossen inziet."

De vergadering van de FAO, gealarmeerd door de omvang van de mondiale ontbossing, wilde niet dat het bij woorden bleef en nam daartoe deze resolutie aan: "The Conference, recognising the need of arousing mass consciousness of the aesthetic, physical and economic value of trees, recommends a World Festival of Trees to be celebrated annually in each member country on a date suited to local conditions." Het komt er op neer dat ieder land wordt opgeroepen om deel te nemen aan een 'World Festival of Trees' om de ontbossingen tegen te gaan.

Nationale BoomfeestdagIn dat zelfde jaar riep Prof. G. Houtzagers, hoogleraar in de houtteelt en de bosgeschiedenis en voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging, naar aanleiding van deze resolutie een vergadering bijeen om aan een dergelijk Boomfeestdag vorm te geven. En zo reageerde Nederland in 1956 als eerste niet-Amerikaanse staat met de oprichting van het Landelijk Comité Boomplantdag, in 1980 omgedoopt in de Stichting Nationale Boomfeestdag. In Park Berg en Bos van de gemeente Apeldoorn vierden 1600 schoolkinderen op 10 april 1957 de eerste 'Nationale Boomfeestdag' in de stijl zoals we die nu nog hanteren.

Tegenwoordig zijn er jaarlijks in ruim 400 gemeenten die deelnemen aan de 'Nationale Boomfeestdag'. Ieder jaar worden door meer dan 150.000 kinderen, honderdduizenden bomen en struiken geplant. In de ruim 50 jaar dat de stichting nu bestaat, zijn er al ruim 10 miljoen bomen en struiken geplant!

Datum 'Nationale Boomfeestdag'
Tientallen jaren heeft de 'Nationale Boomfeestdag' plaatsgevonden op de derde woensdag in maart, maar ingegeven door de steeds vaker voorkomende droge lenteperiode heeft de Stichting Nationale Boomfeestdag besloten om de dag in het najaar plaats te laten vinden. Zo wordt de levensvatbaarheid van de bomen vergroot. De 'Nationale Boomfeestdag' vindt daarom vanaf 2023 plaats op de derde woensdag van november.

Werelddag van de Bossen
In 2012 werd door de algemene vergadering van de Verenigde Naties besloten 21 maart uit te roepen tot Werelddag van de Bossen.

Een boomplantdag in Nederland.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten