Wereld Feesten Almanak


Naturalisatiedag
Datum:
jaarlijks op 15 december


Naturalisatiedag

Datum: vrijdag 15 december 2017
Land / gebied: Nederland
Soort: Modern
Nederland Officiële bekendmaking van het verlenen van het Nederlanderschap aan nieuwe Nederlanders. De nieuwe landelijke naturalisatiedag is sinds 2008 15 december, officieel ook Koninkrijksdag.

NaturalisatiedagOp 24 juni 2005 besloot de ministerraad met instemming van de Tweede Kamer en op voorstel van de toenmalige minister van integratiezaken Verdonk, tot invoering van deze dag. Tot dan toe werd het naturalisatiebesluit per post toegestuurd en was dus niet echt een feestelijke aangelegenheid.

Op naturalisatiedag overhandigen gemeenten tijdens een feestelijke ceremonie de bekendmaking van het verlenen van het Nederlanderschap aan nieuwe burgers die tevens hun inburgeringsexamen met succes hebben afgelegd.

Als afsluiting van het integratieproces wordt op de dag benadrukt dat naturalisatie niet vrijblijvend is en wordt er stilgestaan bij de rechten en plichten die bij het Nederlanderschap horen.

Vanaf 2007 is de bijwoning van de plechtigheid verplicht.

Sinds 2006 zijn gemeenten verplicht een landelijke naturalisatiedag te organiseren. Er werd gekozen voor 24 augustus, de datum waarop in 1815 in Nederland de eerste Grondwet in werking trad. Tijdens het organiseren van de eerste landelijke naturalisatiedag gaven gemeenten aan de datum niet gelukkig te vinden. De dag valt in de zomervakantie, een periode waarin het merendeel van de betrokkenen afwezig is, waaronder burgemeesters, mensen die tot Nederlander worden genaturaliseerd en belangstellenden.

In de Verenigde Staten vindt de ceremonie voor het staatsburgerschap plaats op ‘citizenship day’ die valt op 17 september, de datum waarop in 1787 de eerste Grondwet van het land werd getekend.

Een feestdag in Nederland.

Zie ook

Meer informatie (externe link)

Actueel