donderdag 25 juli 2024

Wereld Feesten Almanak


Naturalisatiedag
Datum:
Land / gebied: Nederland
Nederland 'Naturalisatiedag' wordt jaarlijks in Nederland op 15 december gehouden. Er vinden naturalisatieceremonies plaats voor nieuwe Nederlanders aan wie het Nederlanderschap is verleend. De 'Naturalisatiedag' wordt sinds 2008 op 15 december gehouden, officieel ook Koninkrijksdag.

NaturalisatiedagOp 24 juni 2005 besloot de ministerraad met instemming van de Tweede Kamer en op voorstel van de toenmalige minister van integratiezaken Verdonk, tot invoering van deze dag. Tot dan toe werd het naturalisatiebesluit per post toegestuurd en was dus niet echt een feestelijke aangelegenheid.

Op 'Naturalisatiedag' maken gemeenten tijdens een feestelijke ceremonie het verlenen van het Nederlanderschap aan nieuwe burgers bekend die tevens hun inburgeringsexamen met succes hebben afgelegd. Als afsluiting van het integratieproces wordt op de dag benadrukt dat naturalisatie niet vrijblijvend is en wordt er stilgestaan bij de rechten en plichten die bij het Nederlanderschap horen. Vanaf 2007 is de bijwoning van de plechtigheid verplicht.

Sinds 2006 zijn gemeenten verplicht een 'Naturalisatiedag' te organiseren. Er werd gekozen voor 24 augustus, de datum waarop in 1815 in Nederland de eerste Grondwet in werking trad. Tijdens het organiseren van de eerste 'Naturalisatiedag' gaven gemeenten aan de datum niet gelukkig te vinden. De dag valt in de zomervakantie, een periode waarin het merendeel van de betrokkenen afwezig is, waaronder burgemeesters, mensen die tot Nederlander worden genaturaliseerd en belangstellenden. De 'Naturalisatiedag' wordt sinds 2008 op 15 december gehouden, de datum waarop in 1954 het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden werd getekend.

In de Verenigde Staten vindt de ceremonie voor het staatsburgerschap plaats op 17 september (Citizenship Day), de datum waarop in 1787 de eerste grondwet van het land werd getekend.

Een feestdag in Nederland.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten