dinsdag 25 juni 2024

Wereld Feesten Almanak


Constitution Day (Citizenship Day)
Datum:
Land / gebied: Verenigde Staten
Verenigde Staten Ceremoniële dag voor nieuwe Amerikanen. De datum is de dag waarop in 1787 de eerste grondwet van het land werd getekend.

Constitution Day (Citizenship Day)Op deze dag krijgen immigranten die vijf jaar hun groene kaart hebben (officiële goedkeuring voor immigratie) en zonder strafblad zijn, het paspoort van de Verenigde Staten. Het doel van deze dag is om zowel autochtone als allochtone burgers van de Verenigde Staten te eren.

In 1939 begon Randolph Hearst (een krantenmagnaat) in dagelijkse columns te wijzen op het belang van de nieuwkomers in Amerika. In 1940 besloot het congres om van de derde zondag van mei de "I am an American Day" te maken.

Op 29 februari 1952 maakte president Harry Truman 17 september 'Citizenship Day' en verving daarmee de viering in mei. Daarmee werd Burgerschapsdag dezelfde dag als waarop de Amerikaanse grondwet werd ondertekend in 1787.

De nadruk ligt tegenwoordig op mensen die het afgelopen jaar Amerikaan zijn geworden. In toespraken is veel aandacht voor de rechten en plichten van de nieuwe burgers.

Op 17 september 1787 werd de eerste Amerikaanse grondwet ondertekend en is daarmee de oudste grondwet ter wereld.

Begin van de grondwet van de Verenigde Staten van Amerika: "Wij, het volk van de Verenigde Staten, verordenen en vestigen deze Grondwet voor de Verenigde Staten van Amerika, met als doel een meer perfecte unie te vormen, gerechtigheid te vestigen, de binnenlandse rust te verzekeren, in de gemeenschappelijke verdediging te voorzien, het algemeen welzijn te bevorderen en de zegeningen van de vrijheid voor onszelf en ons nageslacht te beveiligen."

Klik hier voor de volledige vertaling van de Amerikaanse grondwet in het Nederlands.

Een feestdag in de Verenigde Staten (USA).

Zie ook

Actueel

Komende feesten