zaterdag 13 juli 2024

Wereld Feesten Almanak


Dag van de Kleine Schrijver
Datum:
Land / gebied: Nederland
Nederland Elk jaar op 10 december is het weer de 'Dag van de Kleine Schrijver'. Voor het eerst werd deze dag gehouden in 2009.

Het startsein was het 'Lied van de Kleine Schrijver', ook wel 'De ballade van Steven Watertij' genoemd. Dit lied werd op 10 december 2009 gepubliceerd en vrijgegeven. Met deze vrijgave kreeg iedereen de rechtenvrije mogelijkheid, om het lied van 10 december 2009 tot en met 10 december 2010 zelf live uit te voeren.

De invulling van de dag
Vanaf 2010 heeft de 'Dag van de Kleine Schrijver' een bredere invulling gekregen. Elk jaar op 10 december zoeken kleine schrijvers en geïnteresseerde lezers elkaar spontaan op. Dat kan op allerlei manieren. Culturele en literaire organisaties, platforms en podia bieden daarvoor gelegenheid en ruimte, door hun poorten te openen. De activiteiten hebben vooral een plaatselijk karakter. Natuurlijk gaat aan deze spontane ontmoetingen de nodige organisatie vooraf. Allerlei instanties rond taal, schrijven, dichten, lezen, boeken en publiceren nemen daarvoor initiatieven. Media kunnen natuurlijk bij dit alles een stimulerende rol spelen.

Elk jaar een thema
Elk jaar is er een inspirerend thema, dat organisatoren en deelnemers wel of niet als kapstok kunnen gebruiken.

Steun voor kleine schrijvers
De 'Dag van de Kleine Schrijver' is een blijvende steun in de rug van alle kleine schrijvers in het Nederlandse en Friese taalgebied. Volgens een onderzoek van dagblad Trouw uit november 2007 zijn er ongeveer een miljoen van deze hobbyauteurs actief in ons land. Een klein deel daarvan, nog geen 10%, overweegt om met het geschrevene naar een uitgever te stappen, aldus het onderzoek. Schrijven is een intensief proces, zeker voor wie ook gelezen wil worden. Kleine auteurs steken vaak veel tijd en energie in hun schrijverschap.

Initiatiefnemer en bedenker VULKAAN
Kreaterbureau VULKAAN te Drachten bedacht in 2009 eigenhandig een kleine schrijver: Steven Watertij geheten. VULKAAN liet deze verzonnen auteur zelfs een eigen boek uitgeven: Kleine stukjes vaderland, een bundel met korte satirische stukjes. Op deze manier hoopte VULKAAN meer zicht te krijgen op het wel en wee van amateurschrijvers die hogerop willen. De conclusie was duidelijk. De kleine auteur drijft op bevlogenheid. Het is vaak langdurig ploeteren voor een bescheiden resultaat. Dus zon VULKAAN op een blijvende stimulans. En zo werd de 'Dag van de Kleine Schrijver' geboren.

De datum van 10 december
De datum van 10 december waarop de dag wordt gevierd, komt niet uit de lucht vallen. Vijf dagen daarvoor vieren we Sinterklaas: het grootste schrijf- en dichtfestijn van Nederland. Vijf dagen daarna is het Koninkrijksdag en Naturalisatiedag; de Nederlandse taal speelt daarbij een grote rol. Een betere datum dan 10 december voor de 'Dag van de Kleine Schrijver' valt dan ook niet te bedenken. De dag past bovendien goed tussen allerlei andere erkende 'taaldagen', zoals de Nationale Voorleesdagen en de Gedichtendag (eind januari), de Boekenweek, de Wereldverteldag (20 maart), de Annie M.G. Schmidt-dag (20 mei) en de Dag van het Sprookje (7 juli).

Wie zijn die kleine schrijvers?
Wie is een kleine schrijver? Auteurs hebben daar zelf vaak wel een beeld van. Een paar handvatten.
- Voor de kleine schrijver is het schrijven een nevenactiviteit en levert niet of nauwelijks inkomen op.
- De kleine schrijver laat zijn werk meestal niet in boekvorm uitgeven.
- Als het wel tot een uitgave komt, is dat op bescheiden schaal en (grotendeels) voor eigen risico.
- De oplage van zo'n uitgegeven boek blijft beperkt tot (laag in de) drie cijfers of minder.
- De kleine schrijver is vooral bekend in eigen kring.
- De dromen en plannen van de kleine schrijver kunnen variëren van 'geen' tot ' heel ambitieus'.

Een feestdag in Nederland.

Zie ook

Actueel

Komende feesten