woensdag 19 juni 2024

Wereld Feesten Almanak


Incwala (Koninklijke Ceremonie)
Datum:
Land / gebied: Swaziland
Soort: Nationale feestdag, Traditioneel, Cultureel
Swaziland 'Incwala' is in Swaziland het jaarlijkse ritueel rondom de koning en een van de belangrijkste culturele gebeurtenissen van het land. Ook bekend als 'Koninklijke Ceremonie' / 'Nationale Ceremonie' en soms ten onrechte 'First Fruits Ceremony' genoemd.

'Incwala' vindt plaats tijdens de zomerzonnewende (eind december / begin januari) en duurt ongeveer een maand. Het begint met 'incwala lencane' (Kleine Incwala) en eindigt in 'incwala lenkhulu' (Grote Incwala). Hoofdpersoon is de koning van Swaziland. Zonder koning geen 'Incwala'. Daarnaast spelen alle mannen van jong tot oud een belangrijke rol in deze eeuwenoude ceremonie.

Incwala (Koninklijke Ceremonie)
De exacte datum van 'Incwala' wordt jaarlijks vlak voor aanvang bekend gemaakt, omdat die mede wordt bepaald op basis van de astrologie van de voorouders. Meestal is de dag van de 'Grote Incwala' (de hier gegeven datum) vier dagen na de volle maan van eind december / begin januari.

'Incwala' is het belangrijkste culturele evenement van Swaziland. Het is een van de laatste overblijfselen van wat vroeger in veel Afrikaanse landen gewoon was. 'Incwala' heeft een spirituele kracht die voor buitenstaanders grotendeels verloren gaat. Veel van de gebruiken van de ceremonie zijn nog altijd onbekend. Het gaat in essentie om het reinigen en vernieuwen, maar vooral om het vieren van het koningschap.

Tijdens de volle maan van november vertrekken twee groepen (bemanti) vanuit de koninklijke residentie Engabezweni om water te verzamelen. Een groep gaat zeewater halen in Catembe, de andere verzamelt water uit rivieren. Ze keren met de nieuwe maan van december terug en dan wordt de Kleine Incwala (incwala lencane) gehouden: twee dagen lang worden er rituelen uitgevoerd en wordt er gedanst en gezongen.

Incwala (Koninklijke Ceremonie)Veertien dagen later begint de 'incwala lenkhulu'. Op de dag van de Grote Incwala bereiken het feesten en dansen een hoogtepunt. De koning en zijn regimenten zijn in volle gevechtsuitrusting te bewonderen. De liederen, dansen en rituelen die plaatsvinden in de koninklijke kraal blijven echter een zaak van uiterste geheimhouding.

Het ritueel rondom de 'Grote Incwala' is als volgt:

Dag 1
Volle maan. Ongehuwde jongemannen vertrekken vanuit de koninklijke residentie Engabezweni en lopen 50 km om takken van de heilige struik (lusekwane) te snijden.

Dag 2
Incwala (Koninklijke Ceremonie)De jongemannen brengen de takken van de lusekwane naar de nationale veestal / kraal. De oudsten weven deze takken tussen de palen van het privé-heiligdom van de koning (inhlambelo = koninklijke kraal).

Dag 3
's Ochtend snijden kleine jongens takken van de zwarte 'imbondvo' (rode struikwilg), die worden toegevoegd aan het privé-heiligdom. 's Middags wordt er door de jongemannen een losgelaten stier gevangen en weer teruggebracht naar de veestal / kraal.

Dag 4: Grote Incwala
Incwala (Koninklijke Ceremonie)De koning en zijn regimenten verschijnen in volle gevechtsuitrusting in de veestal / kraal en dansen op een aantal liederen. Dan wordt de heilige kalebas (luselwa) gegooid en door een van de jongemannen gevangen op een zwart schild. Alle mannen zijn in de veestal / kraal aanwezig.

Dag 5
De koning zit in afzondering (onthouding) in de 'grote hut'. Op deze dag gelden strenge regels: geen seksueel contact, baden, decoraties dragen, op stoelen of matten zitten, handen schudden, krabben, zingen en dansen. In de hoofdstad wordt door koninklijke patrouilles streng gecontroleerd op naleving hiervan.

Dag 6
De regimenten sprokkelen brandhout. De oudsten maken een groot vuur, waarop bepaalde objecten worden verbrand. Dit symboliseert het einde van het oude jaar. Er wordt gedanst en gezongen in de veestal / kraal.

De koning blijft in afzondering (onthouding) tot de volgende volle maan, wanneer de takken van de 'lusekwane' worden verwijderd en verbrand.

Incwala (Koninklijke Ceremonie)
Een feestdag in Swaziland.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten