vrijdag 14 juni 2024

Wereld Feesten Almanak


Qing Ming Jie (Gravenfeest)
Datum:
Land / gebied: China
China Qing Ming Jie (Gravenfeest)Qingmingfestival. 106e dag na de winterzonnewende, begin van de vijfde jie - soms 4, meestal 5 april. Qing Ming (Ching Ming) is een feest ter ere van de voorouders. Gezinnen gaan naar de graven van hun voorouders, maken de zerken schoon en plaatsen er bloemen en (symbolisch) voedsel op.

De idee hierachter is dat de wereld van de overledenen veel lijkt op onze wereld en dat de voorouders daarom aardse zaken als bloemen en voedsel op prijs stellen.

Het Klaar en Helderfeest of Qing Ming (Gravenfeest) is het belangrijkste voorjaarsfeest in China. Het wordt gevierd op de honderdzesde dag na de winterzonnewende, dus omstreeks Pasen.

Op deze dag bezoekt men de graven van de voorouders, die men reinigt en herstelt. Deze werkzaamheden worden besloten met een picknick. Het Klaar en Helderfeest heeft de plaats ingenomen van het Koud Etenfeest dat gevierd werd op de derde dag van de derde maand ter nagedachtenis van Jie Zittui.

Het Gravenfeest wordt gevierd op de vijftiende dag na de lente-evening d.w.z. op 4 of 5 april. Dat valt juist in het vochtige 'motregenseizoen'. Het is het begin van de lente en het heeft een diepe betekenis om op dat moment te offeren aan de voorouders en de graven schoon te maken. Tegenwoordig is 5 april als vaste datum voor het Gravenfeest bepaald, en die datum geldt als officiële vrije dag.

Wanneer men de graven bezoekt, offert men niet alleen aan de eigen voorouders, maar zet ook geschenken klaar voor de God van de Aarde, die de graven bewaakt, en men offert ook aan de eenzame zielen en dolende geesten uit de wildernis. Dat is om de God van de Aarde te verzoeken om op de graven van de voorouders te passen en zo hoopt men de eenzame zielen en dolende geesten vreedzaam met de voorouders te laten verkeren.

Bij het Chinese Gravenfeest van vroeger waren er nog andere gebruiken, zoals het dragen van wilgentakjes in het haar, vliegeren, boogschieten, schommelen en dauwtrappen, maar die zijn tegenwoordig vrijwel overal verdwenen. Alleen het gebruik om de graven te bezoeken is gebleven, en dat is het belangrijkste onderdeel.

Een feestdag in China, Hongkong, Macau, Noord-Korea, Taiwan, Tibet.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten