Wereld Feesten Almanak


Feestdag van de heilige Linus
Datum:
jaarlijks op 23 september


Feestdag van de heilige Linus

Datum: zaterdag 23 september 2017
Land / gebied: Vaticaanstad
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
VaticaanstadChristendom De heilige Linus was tweede paus tussen 67 en 76 en wordt beschouwd als de opvolger van Petrus als bisschop van Rome.

Door Irenaeus wordt hij beschouwd als dezelfde als die waarover Paulus spreekt in 2. Tim 4: 21. Tijdens zijn pontificaat werden de eerste 15 bisschoppen ingesteld. Eusebius schrijft dat Linus twaalf jaar bisschop van Rome is geweest (van ca. 66 tot 78). Volgens de Liber Pontificalis zou hij de marteldood zijn gestorven. Dit is echter onwaarschijnlijk aangezien er in dat jaar geen sprake was van grote christenvervolgingen.

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt hij als een Heilige vereerd, met als feestdag 23 september. Volgens de officiële pauslijst van het Vaticaan was hij paus van 67 tot 76.

Een feestdag in Vaticaanstad.

Zie ook

Actueel