zondag 21 juli 2024

Wereld Feesten Almanak


Vaisakhi
Datum:
Land / gebied: Wereld (Sikhs)
Religie: Sikhisme
Sikhisme Op Vaisakhi vieren Sikhs de geboorte van de Khalsa (Doop van de Sikhs) als een gezamenlijke verjaardag van een volk.

Sikhisme promoot het concept van één God, gelijkheid, rechtvaardigheid en vrijheid voor iedereen. Deze religie doet een beroep op zijn volgelingen om een leven van discipline, hard werken, liefdadigheid en meditatie te leiden. Het accepteert het bestaan van alle geloven en tolereert geen bevooroordeling of onderdrukking op basis van godsdienst, kaste, kleur, geloofsbelijdenis, ras en sekse.

Meer dan 500 jaar geleden is het Sikhisme in Punjab opgericht door de eerste profeet van de Sikhs, Guru Nanak Dev Ji. Het is één van de jongste geloven in de wereld.

Guru Nanak Dev Ji was een leermeester, die zich verzette tegen verkeerde praktijken en onrechtvaardigheden die geslopen waren in religies en sociale gewoontes die toentertijd op het Indiase subcontinent heersten. Hij legde vooral de nadruk op de grondbeginselen: het geloven in één god, goed moreel gedrag en een harmonische en gelukkige maatschappij. Het zijn leringen, die herhaald zijn door de negen Sikh Gurus die hem opvolgden en die de basis van de Sikh gedachtegoed vormen.

Zijn verlichtte geest is doorgegeven aan de negen Sikh Gurus die hem opvolgden, waarna het uiteindelijk in de laatste en eeuwige Guru, het heilige geschrift, Sri Guru Granth Sahib vertegenwoordigd is.

Op de dag van Vaisakhi richtte Guru Gobind Singh Ji, de tiende en laatste levende Guru van de Sikhs, een nieuwe vrijwillige orde van Sikhs op, de Khalsa broederschap. De Khalsa zijn sikhs die een doop ceremonie hebben ondergaan, die begonnen is door Guru Gobind Singh Ji in 1699.

In maart 1699 nam Guru Gobind Singh Ji een plots besluit en riep alle Sikhs bijeen om samen het Vaisakhi festival te vieren in Anandpur Sahib in Punjab. Er kwamen welliefst zo’n 80.000 Sikhs naar Anandpur Sahib om samen met de Guru Vaisakhi te vieren.

Tijdens de bijeenkomst diende Guru ji een ongebruikelijk verzoek in bij de aanwezige Sikhs. Met een zwaard in zijn hand vroeg de Guru om een hoofd van een Sikh.

Na een paar momenten van stilte kwam een Sikh naar de Guru en bood hemzelf aan als offer.

Vervolgens werd hij meegenomen naar een tent, en al gauw verscheen Guru ji weer in zijn eentje met een bebloede zwaard en vroeg weer om een hoofd. Ondanks de angst die door de menigte geuit werd, boden zich nog vier Sikhs aan, afkomstig uit verschillende gebieden en uit verschillende lagen van de bevolking. Er werd aangenomen dat ze opgeofferd waren totdat Guru ji ze, tot de verbazing van de menigte, alle vijf weer buiten bracht, gekleed in traditionele gewaden.

Guru Gobind Singh Ji noemde hen Panj Piare (vijf beminden), die hun moed toonden door het onder ogen zien van een grote test in geloof. Ze werden opgericht als een orde gebaseerd op morele moed, geloof en overgave aan het ondoorgrondelijke onderwerp van Goddelijkheid.

Zij volgen een gedragscode en dragen vijf onderscheidende symbolen van het broederschap. Het meest opvallende symbool is het ongeknipte haar, wat bedekt is met een tulband.

De Khalsa handhaven de hoogste Sikh deugden, komen op tegen onrecht jegens anderen en beschermen de goddelijke morele en spirituele leer.

Guru Gobind Singh realiseerde zich dat de Sikhs niet langer een levende leermeester nodig hadden en benoemde als zijn opvolger, de Guru Granth Sahib ji, de eeuwige Guru van de Sikhs.

De Guru Granth Sahib ji is uniek in de wereld der letteren. Niet alleen heeft het de status van hoofd van de Sikh-religie, maar behalve de goddelijke woorden van de Gurus, bevat het ook wijsheden van heiligen van anderen geloven zoals het Hindoeïsme en de Islam.

Guru Granth Sahib ji is te vinden in elk Sikh gebedshuis, de Gurdwara, welke vrij toegankelijk is voor ieder mens, ongeacht zijn of haar geloof. In de Gurdwara is een gemeenschappelijke keuken te vinden, waar kosteloos een warme maaltijd geserveerd wordt aan een ieder in volledige respect en waardigheid. Dit wordt 'Gur Ka Langar' genoemd.

'Gur Ka Langar' bestaat even lang als het Sikhisme bestaat. Het werd door Guru Nanak Dev ji geïntroduceerd om gelijkheid te stimuleren, om stigma’s ten gevolgen van het kastenstelsel te verwijderen en om iedereen te doordringen van broederlijke goodwill.

Op de dag van Vaisakhi, werd door de derde Guru, Guru Amar Dās ji, de Guru ka Langar georganiseerd en verder uitgebreid, door Pangat (het gezamenlijk zitten in rijen tijdens de maaltijd) in te stellen als een vereiste voor Sangat (de congregatie). Hij wilde dat een ieder die hem kwam bezoeken eerst in de Pangat gezamenlijk Langar at. Dit verminderde minderwaardigheidscomplexen bij mensen uit zogenaamde lage kasten en verwijderde verwaandheid bij de rijken en mensen uit zogenaamd hogere kasten.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten