Wereld Feesten Almanak


Internationale Dag voor het Onbekende Kind
Datum:
jaarlijks op 26 september


Internationale Dag voor het Onbekende Kind

Datum: dinsdag 26 september 2017
Land / gebied: Wereld
Initiatief van Stichting Rose for Children om die kinderen te herdenken die geen kans hebben, of geen kans hebben gehad voor een zinvol en warm leven.

Monument voor het Onbekende Kind
De doelstelling van de Stichting Roos is: het inrichten en instandhouden van het Monument voor het Onbekende Kind in Veenpark De Wereld van Veen en het inrichten en instandhouden van het Internationale Monument voor het Onbekende Kind op het Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen.

Stichting Roos wil met de Monumenten voor het Onbekende Kind het volgende onder de aandacht brengen:

• het realiseren van plekken ter herinnering aan de vele kinderen over de hele wereld die door oorlog, honger, ziekte of andere oorzaken geen lang leven gegund was;
• uitdrukking geven aan lijden en sterven, rouw en troost;
• uitnodigen tot reflectie en bezinning;
• zich sterk maken voor het recht van het kind op gelijkheid, zander onderscheid van ras, geloof of nationaliteit en het recht van het kind op begrip en liefde van zijn ouders en zijn omgeving;
• de politiek bewust maken van haar beleid dat onnodig lijden en sterven van kinderen tot gevolg kan hebben;
• een band scheppen tussen de landen van de wereld door het creëren van plekken waar staatshoofden bloemen kunnen leggen bij een monument voor kinderen.

Het ontstaan van de stichting en de naam
Twee gebeurtenissen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, varen aanleiding voor Herman van Veen om Stichting Roos op te richten als onderdeel van de Herman van Veen -foundation.
'Ooit ontmoette ik op de trap van een riekenhuis in Manilla een vrouw, die in laar armen haar dode kind droeg. verdriet, verdriet. Het voelde alsof er voor deze baby niets was en voor deze moeder een zwart gat," aldus Van Veen.

Terug in Nederland zag hij op televisie een staatshoofd bloemen leggen op het Graf van de Onbekende Soldaat. Ik dacht: wonderlijk, er is wel een plek /oor gesneuvelden in een oorlog, maar liet een plek waar mensen stil kunnen staan, bloemen kunnen leggen ter nagedachtenis aan kinderen die ook niet behoren te sterven. Ik besloot om een monument op te richten, de tegenpool van het Monument van de Onbekende Soldaat. het Monument voor het Onbekende Kind."

Later ontmoette Herman van Veen Lisa, een meisje met kanker dat niet lang meer te leven had. "Haar verhaal maakte bijzonder veel indruk op me. Na haar overlijden stuurden haar ouders een ent van de rozenstruik die ze op haar graf hadden geplaatst. Het sprak voor zich: het monument zou uit een roos bestaan en de naam van de Stichting zou niets anders dan 'roos' kunnen zijn."

Stichting Roos
Tempelstraat 14
6611 AW Overasselt
telefoon: 024 - 62 22 010
e-mail: stichtingroos@hermanvanveen.com
SNS Bank Arnhem. 86.13.48.362

Meer informatie (externe link)

Actueel