Volksverhalen Almanak

Verhalen en sprookjes van de wereld

Uit welke landen komen de verhalen op de Volksverhalen Almanak? Waar ligt hun oorsprong? Onderstaand het overzicht van alle landen en gebieden. Tussen haakjes staat het aantal gevonden verhalen vermeld.