woensdag 18 mei 2022

Wereld Feesten Almanak


2022Feestdagen Protestantse Kerk 2021
woensdag 6 januari 2021
woensdag 10 maart 2021
De 'Biddag voor Gewas en Arbeid' wordt iedere tweede woensdag van maart gehouden. Protestanten komen 's morgens en 's avonds bij elkaar en bidden tot God voor het welslagen van de oogst en het werk. Ook zijn er veel kerkgemeenten die de zondag erna een speciale gebedsdienst houden.
donderdag 1 april 2021
vrijdag 2 april 2021
zaterdag 3 april 2021
zondag 4 en maandag 5 april 2021
zondag 11 april 2021
donderdag 13 mei 2021
zondag 23 en maandag 24 mei 2021
zondag 30 mei 2021
zondag 8 augustus 2021
zondag 31 oktober 2021
zondag 31 oktober 2021
Reformatiedag (of: Hervormingsdag) is een herdenkingsdag op 31 oktober in verschillende protestantse kerken. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 proteststellingen t.a.v. de katholieke kerk op de deur van de Slotkapel in Wittenberg gespijkerd zou hebben. Uiteindelijk leidde het protest van Luther tot een breuk met de Rooms-katholieke Kerk. In de 16e eeuw zijn toen de protestantse kerken ontstaan.
woensdag 3 november 2021
De 'Dankdag voor Gewas en Arbeid' wordt iedere eerste woensdag van november gehouden. Op deze dag dankt de protestante kerkgemeenschap, tijdens een viering, God voor de verkregen gewassen.
woensdag 17 november 2021
Buß- und Bettag (Duitsland)
De 'Buß- und Bettag' is in Duitsland een feestdag van de evangelische kerken. Sinds het einde van de 19e eeuw wordt deze dag gevierd op de woensdag voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar (oftewel op de woensdag voor 23 november, 11 dagen voor de eerste zondag van de Advent).
zondag 21 november 2021
Totensonntag (Duitsland)
De 'Totensonntag' (of 'Ewigkeitssonntag') is in de protestantse kerken in Duitsland en Zwitserland een herdenkingsdag voor de overledenen. Jaarlijks op de laatste zondag van het liturgisch jaar, oftewel op de zondag vóór de eerste zondag van de advent.
zondag 28 november 2021
zaterdag 25 en zondag 26 december 2021